Activiteit

Due diligence in de Europese textielwaardeketen

22 februari
22 februari 2022
17:00 tot 18:30
Webmeeting

Modint / Euratex side session, OECD Forum - 22 februari 

In 2022 zal de EU met een wetsvoorstel komen om due diligence in alle bedrijven en waardeketens, met name textiel, te stimuleren. Nationale initiatieven, bedrijven en beleidsmakers delen ervaringen om due diligence verder te brengen, ook voor het MKB.

Hoe kunnen we de Europese sectorale samenwerking versterken voor het integreren van due diligence op basis van de OESO en tegelijkertijd rekening houden met wereldwijde uitdagingen en beproefde oplossingen? Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en wat is de reactie van verschillende partijen? Hoe kan de  Europese samenwerking en eventueel sectorale afspraken eruit kunnen zien?

EURATEX organiseert een Side Session tijdens het Forum om deze vragen te beantwoorden. Kom ook!

Nederlandse sprekers:

• Zsuzsa Kozma, Purchasing Manager, Vanilia

• Lauren Wessel, Policy Officer RBC, Dutch Ministry of Foreign Affairs

Moderator business panel: Nienke Steen, Modint.

De link wordt alleen naar inschrijvers gestuurd.

Inschrijven kan via: EURATEX EVENTS - EURATEX

 

Het OECD-forum over Due Diligence in de kleding- en schoenensector - 21-25 februari 

Het thema van het 2022 Forum is Rethinking The Business Model For Responsible Supply Chains. Tijdens dit online event zullen belangrijke ontwikkelingen in de sector worden besproken, waarvan sommige van invloed zijn op de supply chain-structuren en het vermogen van ketenpartners om op risico gebaseerde due diligence toe te passen in hun dagelijkse activiteiten. Een reeks panelsessies gaat o.a. over welke bedrijfsmodellen en beleidsinitiatieven effectief zijn, over onderwerpen van inkooppraktijken tot dialoog in de toeleveringsketen, van leefbare lonen tot klimaatrisico's, en van verplichte due diligence tot aanbestedingen. Samen zullen de deelnemers zich richten op kansen en volgende stappen voor het opschalen van initiatieven met impact.

Bekijk hier het gehele programma (EN)

Het forum brengt vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven, vakbonden en het maatschappelijk middenveld samen om de voortgang te evalueren bij de implementatie van de OESO-richtlijnen voor due diligence voor verantwoorde toeleveringsketens in de kleding- en schoenensector om nieuwe risico's aan te pakken en om lessen te delen over het implementeren van due diligence in geografieën in een neutrale omgeving. 
Guidelines for MNEs - Organisation for Economic Co-operation and Development (oecd.org)

Thema'sModint AcademyAgendaWord lid