Activiteit

Introductie verantwoord omgaan met chemicaliën in het productieproces

02 mei
Maandag 2 mei 2022
13:00 tot 16:00
Workshop

Meer weten over de natte processen, een veiliger en milieuverantwoord gebruik van chemicaliën in de productieketen?
Doe dan mee aan deze introductieworkshop!

 • Afhankelijk van de voorkeur van de deelnemers, zal de voertaal tijdens de workshop Nederlands of Engels zijn. 
 • ​Depending on the preference of the participants, the language of instruction during the workshop will be Dutch or English (see English information below).

Binnen de industrie zijn er een aantal natte processen die een grote impact hebben op het milieu zoals wassen, verven en bedrukken. Deze processen hebben een impact op de veiligheid van producten, schoon water en schone lucht.

In deze workshop krijg je een eerste introductie om je te helpen de natte processen binnen de textielketen inzichtelijk te krijgen. De volgende onderwerpen zullen in de training behandeld worden:

Wet processing

 • Pre-treatment
 • Colouring
 • Finishing

Break

Chemical management

 • MRSL vs RSL
 • CMS team
 • System

Q&A

Je krijgt gedetailleerde informatie over de processen en de risico’s op het gebruik van schadelijke chemicaliën die daarmee samenhangen. De verschillende verfprocessen (materiaal afhankelijk) in combinatie met de hiervoor benodigde verfstoffen komen aan bod. Na de pauze zullen we dieper ingaan op het opzetten van een Chemical Management Systeem.

Data

De workshop zal worden gehouden op locatie bij Modint in Zeist van 13.00 tot 16.00. Per workshop kunnen maximaal 10 personen deelnemen.

 • 14-02-2022
 • 14-03-2022 
 • 11-04-2022
 • 02-05-2022

Kosten

€ 195,- (excl. BTW) voor niet leden
€ 125,- (excl. BTW) voor leden Modint I&P

Deelnemers komen uit een brede branche vertegenwoordiging waardoor je ook (nieuwe) inzichten vanuit andere invalshoeken meeneemt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Introduction workshop responsible handling of chemicals in the production process

Would you like to know more about wet processes, a safer and environmentally responsible use of chemicals in the production chain?
Then join our introductory workshop!

Within the industry there are a number of wet processes that have a major impact on the environment, such as washing, painting and printing. These processes have an impact on the safety of products, clean water and clean air.

In this workshop you will receive a first introduction to help you gain insight into the wet processes within the textile chain. The following topics will be covered in the training:

Wet processing

 • Pre-treatment
 • Colouring
 • Finishing

Break

Chemical management

 • MRSL vs RSL
 • CMS team
 • System

Q&A

You will receive detailed information about the processes and the risks associated with the use of harmful chemicals. The different dyeing processes (related to raw material/fibre) in combination with the required dyes are discussed. After the break we will dive deeper into the topic of how to implement a Chemical Management System.

Training dates

The training will be held on location at Modint in Zeist from 13.00 to 16.00. A maximum number of 10 people can participate.

14-02-2022
14-03-2022
11-04-2022
02-05-2022

Cost

€ 195 (excl. VAT) for non-members
€ 125 (excl. VAT) for members Modint I&P

Participants come from a broad sector representation, which means that you also take (new) insights from other points of view.

Doe mee / Join us 

* verplicht veld

Locatie

Arnhemse Bovenweg 100
3708 AG Zeist
Nederland