Een proeftijd afspreken

In een arbeidsovereenkomst kan een proeftijd worden opgenomen door werkgever en werknemer om te beproeven of de samenwerking goed is en of de werknemer geschikt is voor de functie waar hij of zij voor is aangenomen.

 

Eisen

Voor het opnemen van een proeftijd gelden strikte voorwaarden. Als de voorwaarden niet in acht worden genomen is de proeftijd niet geldig en dan kan er geen beroep op worden gedaan. Dit zijn de aandachtspunten:

  • De proeftijd is alleen geldig als die voor beide partijen geldt en voor beide partijen even lang is.
  • De proeftijd moet schriftelijk zijn overeengekomen
  • De proeftijd mag niet langer zijn dan wettelijk of op basis van de cao is toegestaan.

Schriftelijkheidsvereiste

Als werkgever moet je de proeftijd schriftelijk overeenkomen in de arbeidsovereenkomst. Een proeftijd die mondeling wordt overeengekomen is niet geldig.

Duur van de proeftijd

De duur van een proeftijd is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst en eventuele afspraken die in de Cao zijn gemaakt. De Cao MITT zegt hier het volgende over:

Er geldt een proeftijd volgens deze tabel:

 

Arbeidsovereenkomst voor:

Proeftijd:

  • Bepaalde tijd tot en met 6 maanden
  • geen
  • Bepaalde tijd langer dan 6 maanden, maar korter dan 2 jaar of
  • Bepaalde tijd zonder einddatum

 

  • 2 maanden (in afwijking van artikel 7:652 lid 4 sub a en lid 5 BW)

 

  • Bepaalde tijd van 2 jaar of langer of voor onbepaalde tijd
  • 2 maanden

 

 

Arbeidsovereenkomst voor Proeftijd

De proeftijd van 2 maanden voor contract langer dan 6 maanden maar korter dan 2 jaar of voor bepaalde tijd zonder einddatum, is een uitzondering op de wet en mogen alleen gehanteerd worden tijdens de looptijd van de Cao MITT.

Beëindiging in de proeftijd

Als je erachter komt dat je het dienstverband met de nieuwe werknemer toch niet wilt voortzetten, dan kun je de arbeidsovereenkomst per direct opzeggen binnen de proeftijd.

Reden voor ontslag in de proeftijd

Zegt de werknemer of de werkgever het contract binnen de proeftijd op? Dan moet degene die opzegt schriftelijk de reden daarvoor aangeven als de ander daar om vraagt.

Thema'sModint AcademyAgendaWord lid