Opzegtermijnen

Hoelang bedraagt de opzegtermijn voor een werkgever en voor een werknemer?

Opzegtermijn werkgever 

De wettelijke opzegtermijn voor een werkgever is bij een arbeidsovereenkomst die op het moment van de opzegging:

· korter dan 5 jaar heeft geduurd: 1 maand

· 5 jaar of langer, maar korter dan 10 jaar heeft geduurd: 2 maanden

· 5 jaar of langer, maar korter dan 15 jaar heeft geduurd: 3 maanden

· 15 jaar of langer heeft geduurd: 4 maanden

 

Let op dat er in een arbeidsovereenkomst, cao (of een personeelsreglement) ook afwijkende kunnen opzegtermijnen zijn opgenomen  en van toepassing zijn. Binnen de cao MITT zijn geen – van de wet – afwijkende opzegtermijnen opgenomen.

Er geldt in de CAO MITT wél een overgangsregiem voor werknemers die op 31 december 2004 voor onbepaalde tijd in dienst waren en op dat moment 45 jaar of ouder waren.


Ontslagprocedure bij UWV

Als de arbeidsovereenkomst door werkgever wordt opgezegd met behulp van een ontslagvergunning van het UWV, dan mag de duur van de UWV-procedure worden afgetrokken van de wettelijke opzegtermijn. In dat geval dient er wel ten alle tijde minimaal 1 maand opzegtermijn over te blijven.


Opzegtermijn werknemer 

De wettelijke opzegtermijn voor een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd bedraagt één maand tenzij er in de arbeidsovereenkomst een afwijkende termijn is opgenomen. Deze afwijkende opzegtermijn kan maximaal 6 maanden bedragen. Wanneer een langere opzegtermijn dan een maand is overeengekomen, geldt voor de werkgever een opzegtermijn die tweemaal zo lang is. Een contract voor bepaalde tijd eindigt in beginsel enkel van rechtswege en kan alleen tussentijds worden opgezegd indien in de arbeidsovereenkomst een tussentijds opzegbeding is opgenomen.

Einde van de maand


De opzegtermijn gaat in tegen het einde van de maand of betalingsperiode. Zegt een werknemer bijvoorbeeld zijn arbeidsovereenkomst op 14 april op, dan zal 31 mei de laatste werkdag van de werknemer zijn. De arbeidsovereenkomst eindigt in dit geval op 1 juni. Dit kan anders worden overeengekomen.

Thema'sModint AcademyAgendaWord lid