Loontabellen cao MITT  

Voor bedrijven die vallen onder de cao MITT zijn de actuele loontabellen te vinden op mitt.nl. De loontabellen zijn ook te vinden in bijlage II van de cao MITT.  

Jeugdloonschalen 

Voor werknemers jonger dan 21 jaar kent de cao MITT jeugdschalen. Dit is geregeld in artikel 4.19, 4.10 en 4.11 van de cao MITT. De jeugdlonenschalen zelf zijn weer terug te vinden in bijlage II van de cao en op www.mitt.nl.  

De leeftijdsschalen van 16 t/m 20-jarigen komen tot stand door het bij hen vermelde percentage (Bijlage IIB) te vermenigvuldigen met het minimumuurloon in functiegroep 1 (periodiek 0). De jeugdlonen bedragen altijd (minimaal) het wettelijk minimumjeugdloon. 

Arbeidsbeperkten 

In de cao MITT is ook een aparte loonschaal voor arbeidsbeperkten. Deze medewerkers behoren tot de doelgroep die een loonkostensubsidie ontvangen op grond van de Participatiewet. Dit is geregeld in artikel 4.12 van de cao MITT. De loonschaal staat in bijlage II van de cao MITT en op www.mitt.nl

Andere cao? 

Valt je bedrijf niet onder de cao MITT maar onder een andere cao? Dan gelden andere loonschalen. Kijk hiervoor in de desbetreffende cao.   

Thema'sModint AcademyAgendaWord lid