Ketenregeling

De ketenbepaling is de regel dat elkaar opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten automatisch over kunnen gaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (een vast contract).

De periode waarna opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een vast contract is verruimd per 1 januari 2020. Vanaf deze datum geldt weer dat na drie contracten binnen een periode van drie jaar, het 4e contract van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is.

Een werknemer krijgt automatisch een vast contract als hij meer dan drie tijdelijke contracten heeft gehad bij dezelfde werkgever. Dit geldt bijvoorbeeld ook als een werknemer eerst is ingehuurd via een uitzendbureau en daarna rechtstreeks in dienst komt bij de werkgever. Aanvullend bepaalt de Cao MITT in art. 2.5 het volgende:

Heb je via het uitzendbureau bij je werkgever gewerkt? Dan tellen deze uitzendovereenkomsten mee in deze reeks opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Is de periode die je via het uitzendbureau werkte onderbroken wegens ziekte? Zijn er daardoor meerdere uitzendovereenkomsten geweest? Dan tellen deze uitzendovereenkomsten onder de ketenregeling van artikel 7:668a BW samen als één arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Onderbreking

De keten kan alleen worden doorbroken als er tussen twee contracten een periode zit van meer dan zes maanden.

Uitzonderingen

Er zijn twee uitzonderingen. De ketenregeling geldt niet voor BBL-leerlingen én jongeren onder de 18 jaar die gemiddeld maximaal 12 uur per week werken. Op het moment dat de medewerker 18 jaar wordt of de BBL-opleiding eindigt geldt het dan lopende contract als eerste in de keten.

Ook is er een uitzondering voor medewerkers die in dienst worden genomen na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Daarvoor geldt dat er zes tijdelijke arbeidsovereenkomsten mogen worden afgesloten binnen 48 maanden alvorens er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Thema'sModint AcademyAgendaWord lid