Vertrouwenspersoon en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen

Werkgevers zijn op grond van de Arbowet verplicht hun werknemers te beschermen tegen ongewenste omgangsvormen. Het kan dan gaan om pesten, werkdruk, discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een van de maatregelen die werkgever kan nemen, zodat een veilige en integere werkomgeving gewaarborgd kan worden. Vaak hebben bedrijven een interne en/of externe vertrouwenspersoon ingeregeld. Mocht dit bij jou (nog) niet het geval zijn of ben je niet tevreden met je huidige contacten? Dan kunnen wij je helpen bij het vinden van een externe vertrouwenspersoon! 

Modint is voor haar leden een samenwerking aangegaan met Wetsteijn Consultancy van Kimberley Wetsteijn die als externe vertrouwenspersoon kan worden ingeschakeld.
Meer informatie

In de cao MITT (art. 5.23 en 5.24) zijn ook afspraken gemaakt over de vertrouwenspersoon. Als werkgever kun je zelf ook aankloppen bij de vertrouwenspersoon van de MITT. Je werknemer kan dit ook, maar beter is dat dit gebeurd bij de vertrouwenspersoon van de werkgevers.  

Tot slot kent de MITT ook een Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen. Zie de MITT-protocollen.  

Thema'sModint AcademyAgendaWord lid