Arbeid & Recht

Arbeidsrecht is wet- en regelgeving die de verhouding tussen werkgever en werknemer regelt. Een complex onderdeel van het recht, dat continu verandert. Voor dit en voor al het overige juridisch advies kun je altijd terecht bij de Modint juristen. Zo heb je een eigen bedrijfsjurist op afstand.

Vanuit diverse rechtsgebieden biedt Modint juridische ondersteuning aan haar leden. Bijvoorbeeld voor arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht, algemene leverings- verkoop- en betalingsvoorwaarden, agenturen- en distributieovereenkomsten, incasso, en ook op het gebied van het intellectueel eigendomsrecht. Maar ook voor alle andere juridische vraagstukken kun je bij Modint terecht.


Het is verstandig om juridische kwesties bijtijds aan Modint voor te leggen. We kunnen dan samen het probleem duiden en mogelijke oplossingen aanreiken.

Slechts enkele bedrijven hebben een eigen bedrijfsjurist in dienst, maar hebben toch regelmatig behoefte aan juridische ondersteuning. Door Modint tijdig in te schakelen heb je altijd een bedrijfsjurist  binnen handbereik.

Met het Modint pakket Arbeid & Recht heb je een ‘(arbeids-)jurist op afroep’.

Je kunt deze dienst op twee manieren gebruiken. Als personeelsmedewerker zet je ons in als flexibele vraagbaak, assistent en kennisbank. Maar als bedrijf zonder personeelsafdeling of personeelsmanager zijn we de externe juridische stafadeling.

Denk dan bijvoorbeeld aan:

  • Beantwoording van vragen over o.a. arbeidsrecht en cao-bepalingen, verlofregelingen, arbeidstijden en flexibele arbeidsrelaties.
  • Advies en begeleiding bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten
  • Intensieve begeleiding bij re-integratiedossiers en ziekteverzuim, bij complexe arbeidsconflicten of met het voeren van arbeidsrechtelijke procedures
  • Intensieve begeleiding bij reorganisaties
  • Opstellen van agentuur- en distributieovereenkomsten.

Als er sprake is van intensieve advisering en/of voeren van gerechtelijke procedures, kan in beide situaties de dienst gebruikt worden als bedrijfsjurist op afroep. Wij kunnen namelijk in arbeidsrechtelijke zaken voor je procederen.

Nieuw! Uitbreidingspakket Human Capital

Op het gebied van advisering en ondersteuning bij vraagstukken, trekken Modint Academy en Arbeid & Recht nu al geruime tijd samen op: en dat tot volle tevredenheid van leden en Modint. Modint Academy en Arbeid & Recht slaan daarom de handen ineen! 

Binnen het nieuwe pakket Human Capital worden vraagstukken over scholing, competentieprofielen en ontwikkeling van medewerkers voortaan binnen één pakket gecombineerd met (arbeidsrechtelijke) adviezen bij onder andere aanstelling & ontslag, Cao, functie-indelingen en ziekteverzuim. Met scholingsactiviteiten op maat helpen we je een leercultuur binnen je bedrijf te creëren. Diverse e-learning modules kunnen in losse eenheden of in abonnementsvorm worden ingezet. Tevens geven we advies bij het opzetten van maatwerktrajecten, al dan niet in combinatie met wettelijk erkende certificaten. 

De bestaande leden met pakket Arbeid & Recht profiteren eveneens van de uitbreiding van de dienstverlening met de adviezen vanuit Modint Academy. Meer informatie over deze uitbreiding van onze dienstverlening is op te vragen bij Marieke Kuper of Bert Schmidt.

Arbocatalogus MITT-sector

In deze catalogus zijn met betrekking tot Arbowet- en regelgeving maatregelen opgenomen voor risico’s die in de hele sector voorkomen en afspraken over de bescherming die alle bedrijven in de sector minimaal moeten bieden. Modint, FNV, CNV Vakmensen en De Unie hebben de afspraken gebundeld in een zogenoemde Arbocatalogus. De wetgever heeft doelvoorschriften opgesteld waar werkgevers en –nemers aan moeten voldoen. Hoe zij dat kunnen doen is in de Arbocatalogus voor de belangrijkste risico’s in de mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie weergegeven. Hierin staan methoden en/of middelen beschreven die ingezet kunnen worden. Voor onze sector zijn er twee Arbocatalogi, één voor de mode- en interieur-industrie en één voor de tapijt- en textielindustrie, samengebracht op de website modintarbocatalogus.nl

Meer informatie over het pakket Arbeid & Recht?

Neem contact op met Bert Schmidt.