Arbeid & Recht

Arbeidsrecht is wet- en regelgeving die de verhouding tussen werkgever en werknemer regelt. Een complex onderdeel van het recht, dat continu verandert. Voor dit en voor al het overige juridisch advies kun je altijd terecht bij de Modint juristen. Zo heb je een eigen bedrijfsjurist op afstand.

Modint beschikt over veel juridische kennis. Vanuit diverse rechtsgebieden biedt Modint juridische ondersteuning aan haar leden. Bijvoorbeeld voor arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht, algemene leverings- verkoop- en betalingsvoorwaarden, agenturen- en distributieovereenkomsten, incasso, en ook op het gebied van het intellectueel eigendomsrecht. Maar ook voor alle andere juridische vraagstukken kun je bij Modint terecht.

Het is verstandig om juridische kwesties bijtijds aan Modint voor te leggen. We kunnen dan samen het probleem duiden en mogelijke oplossingen aanreiken.

Slechts enkele bedrijven hebben een eigen bedrijfsjurist in dienst, maar hebben toch regelmatig behoefte aan juridische ondersteuning. Door Modint tijdig in te schakelen heb je altijd een bedrijfsjurist  binnen handbereik.

Met het Modint pakket Arbeid & Recht heb je een ‘(arbeids-)jurist op afroep’.

Je kunt deze dienst op twee manieren gebruiken. Als personeelsmedewerker zet je ons in als flexibele vraagbaak, assistent en kennisbank. Maar als bedrijf zonder personeelsafdeling of personeelsmanager zijn we de externe juridische stafadeling.

Als er sprake is van intensieve advisering en/of voeren van gerechtelijke procedures, kan in beide situaties de dienst gebruikt worden als bedrijfsjurist op afroep. Wij kunnen namelijk in arbeidsrechtelijke zaken voor je procederen.

Denk dan bijvoorbeeld aan:

  • Beantwoording van vragen over o.a. arbeidsrecht en cao-bepalingen, verlofregelingen, arbeidstijden en flexibele arbeidsrelaties.
  • Advies en begeleiding bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten
  • Intensieve begeleiding bij re-integratiedossiers en ziekteverzuim, bij complexe arbeidsconflicten of met het voeren van arbeidsrechtelijke procedures
  • Intensieve begeleiding bij reorganisaties
  • Opstellen van agentuur- en distributieovereenkomsten.

Neem voor meer informatie contact op met Bert Schmidt.

ActueelThema'sAgendaBlogLid worden