Inkoop & Productie

Jouw product. De kern en het bestaansrecht van je bedrijf. Een optimaal product wordt met de juiste zorg gerealiseerd. Modint is één van de best geïnformeerde kenniscentra in Europa op het gebied van kleding en textiel. Deze kennis brengen we graag over aan onze leden.

Met het pakket Inkoop & Productie helpen we onze leden met advies over bijvoorbeeld het verduurzamen van je bedrijf, productveiligheid, milieueisen, regels voor bescherming van de gezondheid van de drager en labelling.

Concreet betekent dit o.a.

 • Advies over het uitbesteden van productie tot aan de hordes die je moet nemen om je product zonder problemen te verkopen op internationale markten. We adviseren over handelspolitiek & douanezaken, sourcing (contracten), quality alsmede safety & compliance (productwetgeving zoals labelling en chemicaliën).
 • Strategisch advies op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, ofwel corporate responsibility. Denk aan het creëren van concrete doelstellingen en hulp bij implementatie en communicatie. Daarnaast hebben we veel inhoudelijke kennis van kwaliteitszaken en productwetgeving. We voorzien bedrijven van informatie over fysieke stofeigenschappen en maatvoering, maar ook over labelling, chemicaliën en de veiligheid van kinderkleding.

Het adviespakket Inkoop & Productie bestaat uit de volgende vijf kerngebieden:  

•  Safety & Compliance

•  Sourcing

•  Quality & Sizing

•  Trade Policy & Customs

•  Corporate Responsibility

 

Safety & Compliance

Modint is één van de best geïnformeerde kenniscentra van Europa op het gebied van wereldwijde wet- en regelgeving voor kleding en textiel. Denk hierbij aan productveiligheid en het voldoen aan wetgeving, zoals labelling. We adviseren zowel strategisch als praktisch door bijvoorbeeld individueel advies of workshops. Online, offline en daar waar mogelijk inhouse.

 • Strategie
 • Algemene productveiligheid
 • Veiligheid van kinderkleding
 • Chemical management (RSL / REACH)
 • Brandveiligheid
 • Labelling/Etikettering
 • Communicatie
 • Testen
 • Ondersteuning labellingsverplichtingen EU UPV’s.

Concreet helpen we onze leden o.a. met:

 • Strategisch advies en hulp met het opzetten van een proces om safety en compliance te verankeren binnen de organisatie.
 • Risico analyse van collecties of een product
 • Praktische hulp in het geval van een recall
 • De Modint Restricted Substances List
 • Ervoor zorgen dat de labelling voldoet aan alle (internationale) wetgevingseisen en/of eisen van (internationale) afnemers, zoals samenstelling en Made in.
 • Alerts op de relevante onderwerpen: We informeren je met regelmaat over nieuwe ontwikkelingen, wijzigingen in wetgeving, recalls en belangrijke thema’s.
 • Het correcte gebruik en vermelden van de GINETEX onderhoudssymbolen

 • Onze leden kunnen binnen hun gehele supply-chain gebruik maken van de Modint tarieven voor diverse testen via Bureau Veritas

Sourcing

Wil je altijd op de hoogte zijn van het minimum loon van de belangrijkste sourcing landen en van de prijzen van katoen en olie? Dan ben je bij Modint aan het goede adres. Wij beschikken over informatie en rapporten over vrijwel alle landen en sectoren in de wereld en we kunnen je voorzien van specifieke informatie.

Modint kan ook helpen bij het zoeken naar nieuwe leveranciers door middel van ons eigen netwerk of door je te attenderen op sourcing missies. Denk hierbij aan landen als China, India, Pakistan, Portugal, Tunesie en Marokko. Daarnaast houden we je op de hoogte van andere matchmaking events.

Dit zijn de Updates die je krijgt wanneer je het pakket Sourcing afneemt. 

 • Afrika (exclusief Marokko, Tunesie en Egypte)
 • Bangladesh
 • China (Zuidoost-Azië inclusief  o.a. Vietnam, Myanmar)
 • Europa (inclusief Turkije en Marokko, Tunesie en Egypte)
 • India (inclusief Pakistan, Sri Lanka)
 • Minimum wages sourcing countries
 • Raw materials (katoen en synthetische vezels)

Inkoopvoorwaarden: Modelovereenkomst voor Ready Made en CMT.

Quality & Sizing

Modint helpt met je strategie op het gebied van kwaliteit en maatvoering. Bijvoorbeeld door hulp bij het opzetten van een goed quality management systeem. Dit is de basis voor duidelijke afspraken over bijvoorbeeld kwaliteit en maatvoering, zowel intern als met leveranciers en klanten .

We adviseren en geven workshops over o.a. onderstaande onderwerpen:

 • Strategie
 • Kwaliteitshandboek
 • Kwaliteit & testen
 • Maatvoering
 • Communicatie

Kwaliteitseisen en testen

We scannen graag de collectie op kwaliteit. Wij kunnen gemakkelijk de theorie omzetten in praktijk en het zo concreet maken. Dit kunnen wij doen door middel van:

 • Een training, collectiescan, risicoanalyse en advies over interne systemen/procedures en externe communicatie richting leveranciers.
 • Het opzetten van een testprocedure, inclusief een AQL (Accepted Quality Level).
 • Het opzetten van technische rapporten bij geschillen tussen u en uw leverancier/afnemer.

Sizing

In het pashokje of achter de computer wordt besloten of men uw kleding koopt. Hoe weet u dat u de juiste maatvoering toepast en communiceert? Een pasvorm die aansluit bij de doelgroep zorgt voor klantenbinding, voorkomt nee-verkopen, is kosten- en milieubesparend en komt uw kwaliteit ten goede. Daarnaast is Modint gespecialiseerd in lichaamsmaten en kleding en helpen wij graag met een strategisch advies 'op maat'. Zo hebben wij samen met TNO Nederlandse lichaamsmaattabellen ontwikkeld (welke jullie voor een gereduceerd bedrag bij ons kunt aanschaffen) en kunnen wij daarnaast helpen met internationale data. Wij verzorgen workshops, mogelijk in de vorm van een in-house training, over alles wat een global speler moet weten over sizing. Indien extra support nodig is op productniveau, zoals het aanpassen van patronen, dan kunnen wij voor een voordelig tarief zeer goede freelancers inzetten.

Quality & Sizing alert

Met de sizing alert brengen wij onze leden regelmatig op de hoogte van wereldwijde ontwikkelingen zoals normalisatie, lichaamsmaatstudies, ontwikkelingen in 3D software en applicaties. Dit om bedrijven te ondersteunen welke maatvoering toegepast moet worden om optimaal de doelgroep te bedienen.

Bureau Veritas

Het testen van kleding en textiel kan een dure aangelegenheid zijn. Daarom hebben we speciaal voor onze leden scherpe tarieven in testen van chemicaliën door een samenwerking aan te gaan met Bureau Veritas. Een groot, vooraanstaand, internationaal testinstituut. De voordeelregeling geldt niet alleen voor het testen door leden zelf, maar juist ook voor hun complete supply chain. Meer informatie 

Trade Policy & Customs

 • Modint voorziet je van douane scans (inkoop, doorvoer, verkoop) en wijst je op specifieke voordelen en risico’s. Daarnaast kan je van ons verwachten dat wij een duidelijk beeld hebben van invoerrechten, tarieven en antidumping campagnes. Wij passen onze advisering aan, aan jouw ‘sourcing’ strategie en je kunt altijd bij ons terecht met vragen.
 • Modint geeft advies over het classificeren van goederen (HS codes) of de behandeling van sample zendingen, wij helpen je met douane issues en vergunningen en licenties. Daarbij beschikt Modint over een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk van o.a. freelancers die kunnen helpen bij praktische vragen rondom het thema douane zaken en ontwikkelingen.
 • Modint informeert bijvoorbeeld over ontwikkelingen bij diverse Free Trade Agreements ( FTA’s) , EU General system of Preferences (GSP), import en export tarieven, oorsprongsregels, antidumping.
 • Modint helpt in de praktijk om vooruit te kijken of invoerrechten veranderen voor producties die bijvoorbeeld verricht worden buiten de EU. Denk aan producties in Cambodja, Myanmar, Vietnam of dichterbij huis CMT operaties in Marokko en Tunesië waarbij half materialen naar die landen worden verzonden.
 • In 2024 speelt ook de herziening van het Europese douane wetboek (UCC) waarin onder andere drempels waaronder geen BTW en invoerrechten betaald hoeven te worden aangepast worden.
 • Verkoop aan de UK (Brexit en nieuw handelsakkoord EU – UK).
 • Actualiteiten (Rode Zee ontwikkelingen, verkoop aan Rusland etc.). Mogelijkheid om deel te nemen aan door VNO-NCW georganiseerde meetings over dergelijke actualiteiten.
 • Directe connectie met logistieke vragen en oplossingen.
 • In de Trade policy and customs alert worden actualiteiten belicht.

Corporate Responsibility

Het Modint Corporate Responsibility (CR) team is expert op het gebied van verantwoord ondernemen. We helpen met het maken van een strategisch plan en bij de implementatie van de doelstellingen. We gaan voor een integrale aanpak, waardoor duurzaamheid niet los staat van de brede bedrijfsstrategie, productkwaliteit en wetgeving.

Modint is initiatienemer en ondertekenaar van het Convenant Duurzame Textiel en Kleding. Vanuit deze ervaring ondersteunen we bedrijven bij het bepalen en uitvoeren van een MVO meerjarenplan. 
  
Het belang van een Corporate Responsibility beleid dat aansluit bij uw algemene bedrijfsvoering wordt groter. Modint helpt bij het maken van een strategisch plan en bij de implementatie van de doelstellingen. Bijzonder is de integrale aanpak, waardoor duurzaamheid niet los staat van uw bedrijfsstrategie, product kwaliteit en wetgeving. 

We kijken samen naar de gewenste doelstellingen en welke bij de bedrijfsvoering passen. De onderwerpen hierbij zijn:   

 • Social compliancy & verification 
 • Duurzame producten (design & stoffen) 
 • Duurzame processen (water, energie, chemicaliën, transport, verpakking) 
 • Hoofdkantoor & retail 
 • Communicatie 

Bij bedrijfsspecifieke ondersteuning door Modint valt te denken aan het opstellen van een Code of Conduct, advies bij strategische beslissing in keuzes voor CR beleid, praktische documenten en risicoanalyses op land en thema. 
  
Op het gebied van Circulariteit neemt Modint een voorloperspositie in. Denk aan de volgende mogelijkheden:   

 • Algemene strategische en operationele advisering t.a.v. ontwikkelingen in circulair textiel. 
 • Speciale tarieven voor het berekenen van de footprint van een product met de Modint bAwear Score, desgewenst i.s.m. REMO (track & trace recycled content) 
 • Circo/Circle Economy trainingen over circular design en business modellen 
 • In de Sustainable Material Guide en suppliers list worden alle relevante gerecyclede/circulaire stoffen verzameld. 
 • Ondersteuning mogelijk in de samenwerking/collectief: 
 • Informatie, kennis en samenwerkingsnetwerk van circulair textiel stakeholders: platform Circulair Textiel en Update Circulair Textiel 
 • Mobiliseren van beleidsondersteuning voor de sector in kader van Circulaire Economie transitie-agenda Consumptiegoederen: DCTV Dutch Circular Textile Valley 
 • Krachtenbundeling op regionaal niveau: DCTV Hubs: 
 • Versnellingstafel (met VNO|NCW) om investeringskapitaal voor circulaire innovaties   

Concreet kunnen we uw bedrijf verder steunen met 

 • Hulp bij uitvoering deelname convenant 
 • Water, energie en chemicaliën reductie in de supply chain 
 • Materialen analyse & inkoop duurzame materialen alsmede certificeringen. 

Corporate Responsibility Update  

Modint informeert leden met deelpakket Corporate Responsibility over de laatste ontwikkelingen op het gebied van CR. Middels deze update word je op de hoogte gehouden van nationaal- en internationaal nieuws. 

Workshops

Modint verzorgt jaarlijks verschillende CR workshops, ook mogelijk in de vorm van een in-house training.