Terms & Conditions

Voor de Nederlandse markt geldt dat ‘de Modint voorwaarden’ algemeen geaccepteerd zijn op de retailmarkt. De Modint voorwaarden zijn afgestemd met INretail en retail service organisatie EK.

Het is belangrijk om vóór of bij het afsluiten van koopovereenkomsten, de afspraken die daarop van toepassing zijn vast te leggen in algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden vullen de basisafspraken (zoals prijs) aan en vormen daarmee een onderdeel van het totaal pakket aan verkoopafspraken. Goede algemene voorwaarden geven je als leverancier bescherming en dienen om duidelijkheid te scheppen voor alle partijen.

Het Modint pakket Terms & Conditions biedt hierbij de beste basis voor zakendoen in de kleding- en textielsector.

Zakendoen in Nederland - Modint voorwaarden

Voor de Nederlandse markt geldt dat ‘de Modint voorwaarden’ algemeen geaccepteerd zijn op de retailmarkt. De Modint voorwaarden zijn afgestemd met INretail en retail service organisatie EK en bieden daarom de beste basis voor zakendoen in de gehele textiel- en kledingsector. De Modint voorwaarden bieden je als leverancier de nodige flexibiliteit en voorzien daarnaast in de behoefte aan een evenwichtige verdeling van risico’s tussen leverancier en afnemer.

Zakendoen in het buitenland

Voor Duitse afnemers in Duitsland adviseren wij de meest recente versie van de ‘Einheitsbedingungen der deutschen Textilwirtschaft’.

Voor België en Luxemburg zijn de BELUX Modint-Voorwaarden in het Frans en Nederlands beschikbaar, specifiek bedoeld voor Belgische en Luxemburgse afnemers in België en Luxemburg.

Voor de overige buitenlanden hebben wij de speciaal ontwikkelde ‘buitenlandvoorwaarden’ in zes verschillende talen. Bij toepassing van deze voorwaarden worden het de eigen Algemene Verkoopvoorwaarden van de leverancier.

Zakendoen online - webvoorwaarden (B2C)

De markt voor online winkelen is buitengewoon dynamisch en is de laatste jaren explosief gestegen. Doordat steeds meer consumenten en ondernemers de voordelen van het handelen ‘online’ ontdekken, groeit ook het belang om afspraken goed vast te leggen.

Specifiek voor webverkopen (B2C) in mode, interieur, tapijt en textiel zijn de MODINT-Webvoorwaarden nu ook in een versie voor verkoop op afstand aan consumenten beschikbaar. De voorwaarden voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in de EU wetgeving voor Nederland en bieden een goede basis voor uw webshop. De Webvoorwaarden (B2C) zijn afgestemd met Thuiswinkel.org.

Meer informatie over het pakket Terms & Conditions?

Neem contact op met Bert Schmidt.