Dossier Coronavirus

Home / Dossier Coronavirus

Dossier Coronavirus

Op deze pagina houden we u op de hoogte over de ontwikkelingen rondom het Coronavirus en geven we waar mogelijk met adviezen. De ontwikkelingen en maatregelen volgen elkaar snel op, waarbij het terugdringen van het virus uiteraard de hoogste prioriteit heeft. Tegelijkertijd wordt er alles aan gedaan om de economische schade zoveel mogelijk te beperken. Maar het levert uiteraard onzekerheden op. We adviseren u in contact te blijven met afnemers en toeleveranciers en hopen dat de schade uiteindelijk beperkt zal blijven.
contact


Antonio Barberi Ettaro
Internationale Handel

Stuur een email