Nieuwsbericht

Gezamenlijke energie-inkoop

De wereldwijde ontwikkelingen leiden tot zeer lage prijzen op de energiemarkten. Dat maakt het ook interessant te onderzoeken of er nieuwe contracten voor gas en/of elektriciteit kunnen worden afgesloten.  Samenwerking kan daarin een belangrijk hulpmiddel zijn, waarbij Modint kan bemiddelen.

Voorgestelde werkwijze

Binnen Modint werken tientallen leden (vooral uit de Nederlandse textielindustrie) al jaren samen bij de inkoop van energie. Deze werkwijze nemen we als uitgangspunt.

Hiervoor werken we samen met een gespecialiseerd adviesbureau (E&C Consultants). Zij monitoren de markt continu en adviseren met welke aanbieders het beste in zee kan worden gegaan en wanneer welk volume het beste kan worden ingekocht. De kosten hiervoor worden op basis van een staffel verdeeld onder de deelnemers.

We sluiten alleen contracten af die de mogelijkheid bieden om gedurende de looptijd op meerdere momenten volumes in te kopen tegen de dan geldende marktprijs. Door gebruik te maken van de expertise van E&C Consultants wordt de kans vergroot dat we tegen gunstige marktprijzen inkopen.

Dat levert het volgende op:

  • U kunt grote budgetsprongen jaar-op-jaar vermijden;
  • Budgetstabiliteit met maximaal een verhoging jaar-op-jaar van 10%;
  • Gemak door de aankoop van gas en elektriciteit te centraliseren.
  • Lagere advieskosten voor inkoop energie door spreiding van de kosten over alle deelnemers. En daarbij geldt natuurlijk: hoe meer zielen hoe meer vreugd.
  • Verder bieden we bedrijven op individuele basis de mogelijkheid voor de inkoop van groene elektriciteit en gas.

 

 

Belangstelling? Laat het ons weten

We realiseren ons dat u als gevolg van de crisis niet de prioriteit heeft liggen bij vraagstukken als energie-inkoop. Tegelijkertijd is het dezelfde crisis die eraan bijdraagt dat de gasmarkt historisch laag staat. En ook voor elektriciteit staat de markt lager dan afgelopen twee jaar. Het is een goed moment om contracten af te sluiten. We kunnen nu al gas en/of elektriciteit inkoopcontracten afsluiten voor 2021, 2022 én 2023.

Stuur een e-mail naar Veronique Maters-Vrendenbarg voor meer informatie. 

Thema'sModint AcademyAgendaWord lid