Nieuwsbericht

Ministerie IenW omarmt UPV voorstel sector

20-05-2021 - Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft vandaag een persbericht verzonden waarin zij aangeeft het voorstel op hoofdlijnen van Modint en INretail voor een Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) te hebben omarmd. “Ik vind dat we voor onze planeet en voor een gezonde toekomst van onze kinderen moeten toewerken naar een schonere textielindustrie. De UPV is daar een eerlijk vliegwiel voor: het stimuleert meer hergebruik en recycling van onze oude kleding, grote vervuilers betalen en de consument krijgt duurzamere kleding.” aldus staatssecretaris Stientje van Veldhoven (IenW) in het bericht. 

Afspraken over inzameling
Modint en INretail hebben in samenspraak met leden en het ministerie van IenW dit voorstel op hoofdlijnen - op basis van het Sectorplan Nederlandse kleding- en textielsector (2019) en het Beleidsprogramma Circulair Textiel van het ministerie (2020) - opgesteld. Dit voorstel kan nu nader worden uitgewerkt voor implementatie in 2023. Als sector gaan we ook afspraken maken over de inzameling en verwerking van de kleding en textiel.

Gordijnen
In het bericht van IenW wordt gezegd dat de UPV ook zal gaan gelden voor gordijnen, maar dat is niet conform het voorstel van Modint en INretail. We weten echter nog niet de precieze details. Wanneer het volgende week in de Kamercommissie Circulaire Economie is besproken, kunnen wij hierover meer informatie geven.

Convenant
Ook hebben Modint en INretail de leden van de Kamercommissie Circulaire Economie een brief gestuurd waarin wij hun steun vragen om de financiering van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel ook onder de UPV te brengen, waardoor het (nog) breder door de sector wordt gedragen.

 

Meer lezen: 

Thema'sModint AcademyAgendaWord lid