Nieuwsbericht

Geslaagde bijeenkomst nieuw pensioenstelsel

08-07-2021 - Op woensdag 7 juli 2021 vond een digitale bijeenkomst plaats waarin Modint-leden bijgepraat werden over (aankomende) nieuwe pensioenwetgeving en de gevolgen daarvan voor onze sector. De presentatie was in handen van Bart Weijers van Willis Towers Watson, adviserend actuaris van Bpf MITT en werd gevolgd door zo’n 40 leden.

De deelnemers werden onder andere geïnformeerd over de contractkeuze: Nieuw Pensioen Contract (NPC) versus Wet Verbeterde Premieregeling (WVP+), het tijdspad waarin de nieuwe pensioenregeling ingevoerd moet worden en andere keuzes die gemaakt moeten worden. Ook is ingegaan op de projectstructuur en de verantwoordelijkheden in dit transitietraject.

Veel keuzes zullen door Bpf MITT en sociale partners in de MITT gemaakt moeten worden, maar de mening van de leden van Modint is hierin belangrijk. Modint zal in dit traject de leden vallend onder de werkingssfeer van de MITT dan ook nadrukkelijk betrekken in de besluitvorming. Met deze bijeenkomst zijn de deelnemers op hoofdlijnen in ieder geval aangesloten. Na de zomer volgt informatie over het vervolgtraject. 

Modint-leden die niet aanwezig konden zijn, maar wel graag de presentatie willen zien, kunnen deze opvragen bij Simone van der Heijdt via vanderheijdt@modint.nl.