Nieuwsbericht

Is je merk goed geregistreerd?

03-08-2021 - Een merk is kort gezegd een teken om waren en diensten te onderscheiden van die van anderen. De belangrijkste functie die een merk heeft is de waarborgfunctie dat de betreffende waren of diensten afkomstig zijn van de houder van het merk en de afnemers zo weten dat waren of diensten de vertrouwde en gewenste kwaliteit heeft.

Dat is gelijk ook de grote waarde van een merk en belangrijke reden het merk te beschermen via een merkregistratie. 
Het merk is of kan naar voorloop van tijd de grootse asset van een bedrijf worden en is het beschermen. 

Belangrijk om te onthouden: Slechts op basis van een geregistreerd merk kan men merkinbreuk bestrijden. Niet, of niet kunnen, optreden tegen merkinbreuk omdat het merk niet geregistreerd is, houdt het risico in dat er meer tekens aanhaken bij het merk waardoor het verwatert en gaandeweg dus geen onderscheidend vermogen meer heeft. Daarmee vervliegt een belangrijk marketing voordeel t.o.v. de concurrentie. 

Volgens het huidige EU-geharmoniseerde Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (BVIE) kunnen zich meer soorten tekens als merk kwalificeren, dan de bekende gebruikelijke tekens als, woordmerk, beeldmerk (logo) of combinatie van beide. 

Vormmerken (denk aan de vorm van een verpakking of de vorm van de waar zelf) konden wettelijk gezien al enige tijd als merk geregistreerd worden, zij het dat deze tekens in de aanvraagprocedure vaak ambtshalve geweigerd worden op grond van het argument dat juist die vorm die gedeponeerd werd door het publiek niet als onderscheidingsteken zal worden opgevat.

Meer exotische merktekens die nu als merk gedeponeerd kunnen worden zijn positioneringsmerken (kleurstellingen of grafische voorstellingen aangebracht op bepaalde plek van de waar), patroonmerken (denk bijvoorbeeld aan de Burberry ruit of aan Haestens ruit) of hologram merken 
Ook bewegingsmerken zijn mogelijk waarbij een Gif-je (*) ingediend wordt.

Ook een klank kan als merk gelden waarbij dan het merk depot een MP3 bestandje ingediend wordt. Echter voor alle tekens en dus ook klankmerken geldt een belangrijke voorwaarde: onderscheidend vermogen!

Modint werkt samen met het bureau Markwise. Voor meer informatie neem contact op met Bert Schmidt.
 

Thema'sModint AcademyAgenda