Nieuwsbericht

Textiles in Transition seminar @Modint

De textiel- en kledingsectoren zijn in transitie. Loop je achter of houd je het bij? In ons NL NextFashion & Textiles seminar, op 11 juni 2019 in Zeist, boden we een overdonderend programma met maar liefst 20 sprekers en opstellingen over kwaliteit, maatvoering en productontwikkeling. In de ochtend lieten zij de nieuwste ontwikkelingen zien in de kwaliteit en materialen met bijzondere aandacht voor testen, kwaliteit van gerecycleerde materialen en circulaire modellen. In de middag presenteerden de deskundigen over maatvoering en digitale productontwikkeling zowel vanuit B2B- als B2C-perspectieven. In totaal 70 aanwezige innovatieve pioniers, experts vanuit bedrijven, docenten van hogescholen en aanbieders van diensten aan onze industrie vormden een goede mix. Daardoor konden zowel de praktijk van vandaag en morgen als de (verre) toekomst goed voor het voetlicht worden gebracht en bediscussieerd worden.
De dag leverde een aantal goede nieuwe richtingen voor onderzoek op waarin design en kledingtechnologie elkaar gaan tegenkomen. Deze resultaten zullen verwerkt worden in de update van de onderzoek agenda van het NL NextFashion & Textiles netwerk. Hierin werken bedrijven, innovatieve designers en startups, hogescholen en overheden samen aan het onderbouwen van een visie op een gezonde toekomst voor de kleding- en textiel sectoren.
Zo zal verder onderzoek plaats moeten vinden naar de kwaliteiten en testmethoden ten aanzien van gerecyclede en meer duurzame materialen. Ook de toepasbaarheid van deze materialen, actueel in werkkleding, en de consequenties van het gebruik voor design zijn richtingen voor verder onderzoek. Vanuit het thema van de middag zien we behoefte aan meer onderzoek naar de verbetering van maatvoering en pasvormen. Gebruik van data over consumenten heeft grote gevolgen voor het ontwerp en de technische uitvoering van kleding. 3D en digital design gaan hier zeker een rol in spelen, maar zijn nog niet zo ver ontwikkeld dat het MKB er gemakkelijk mee om kan gaan. Bedrijven moeten ondersteund worden in het invoeren van andere werk methoden, met de invulling van banen die veranderen, met de integratie van software en door het aanreiken van werkzame tools. Powered by ClickNL.

Thema'sModint AcademyAgenda