Nieuwsbericht

Derde ledenpeiling: omzetverbetering maar ook personeelstekort verwacht

15-10-2021 - Precies een jaar na de tweede Modint ledenpeiling is de derde Modint Ledenpeiling begin oktober jl. afgesloten. Belangrijkste conclusie is dat veel bedrijven in 2022 zullen herstellen van de Covid-crisis, maar een aantal ook nog niet. Dit herstel wordt in het overgangsjaar 2021 voor alle bedrijven bemoeilijkt door problemen in logistiek, onzekerheid in levering door Covid-uitbraken in Azië en door oplopende grondstofprijzen. Nog steeds leggen we, waar we maar kunnen, de specifieke problemen van de sector uit en proberen we bedrijven individueel bij te staan.

 

Omzetten
We ontvingen 72 antwoorden (vorig jaar 77), behoorlijk gespreid over alle sub branches, hoewel de modebedrijven in aantal relatief achterblijven bij de groepen in bijvoorbeeld textiel, tapijt en bedrijfskleding. Het is sowieso moeilijk om over kleine aantallen respondenten goede uitspraken te doen, maar een aantal dingen tekent zich wel duidelijk af. Zo blijkt dat slechts 20% van de bedrijven helemaal niet exporteert en ruim een kwart van de bedrijven voor zelfs meer dan 50% van de omzet afhankelijk is van hun positie op buitenlandse verkoopmarkten.

Welk deel van uw omzet in 2021 komt naar verwachting voort uit export?

Uit de antwoorden op de vraag naar verwachtte omzetten 2021 vergeleken met 2019, blijkt dat bijna 40% van de bedrijven nog met soms kleine, maar meestal pittige omzetdalingen van 10% of hoger worstelt. Telkens een vijfde van de bedrijven voorziet een gelijke omzet, verwacht een iets groeiende omzet, of mag zich zelfs in een flink grotere omzet verheugen.
Kijken we vooruit naar 2022, dan zien we een duidelijke verbetering van de verwachtingen (ten opzichte van 2021), maar toch geven 10 bedrijven aan omzetdalingen te verwachten. Voor een fors deel daarvan komt dit boven op de slechte verwachting voor 2021, zodat we moeten constateren dat 10% van de bedrijven toch serieus in de problemen zit. Anderzijds heeft ook 10% van de bedrijven, vooral in woningtextiel, geprofiteerd van de Covid-crisis.

Problemen anno 2021
Gaat het de bedrijven weer beter, dan zien we de werkgelegenheid ook weer stijgen. In 20% van de gevallen was dit tijdens de Covid crisis het geval. Bij bijna de helft van de bedrijven bleef de werkgelegenheid gelijk en was men zuinig op mensen, in afwachting van betere tijden. Eén derde van de respondenten geven aan dat de werkgelegenheid is gekrompen. En dan doemt meteen het eerste actuele probleem op: hoe kom ik weer aan geschikte mensen nu de markten weer aantrekken? 40% van de bedrijven ervaart een personeelstekort, ongeveer de helft nu al, de andere helft in 2022. We hebben niet gevraagd naar het soort beroepen.

 

Wat betekende de Coronacrisis voor de werkgelegenheid in uw bedrijf?

 

Ervaart of verwacht u een personeelstekort in uw bedrijf?

Betaling door klanten niet meer het gróótste probleem
Bij het begin van de Covid-crisis, de peiling van juni 2020, was het stilvallen van de geldstroom één van de grootste problemen. Daarna, in de 2e peiling, werden grote problemen in het verkrijgen van nieuwe orders ervaren. Ook problemen in de aanvoer van producten begonnen op te spelen. Daarnaast werden het naleven van de 1,5 meter regel in het bedrijf en problemen door de gezondheid van medewerkers veel genoemd. Nu, in oktober 2021, is men zeer eensgezind: trage aanvoer van goederen hoge logistieke kosten en hoge grondstofprijzen zijn de meest genoemde problemen van bedrijven. Problemen bij het binnenhalen van nieuwe orders zijn zeker de wereld nog niet uit, deels voortkomend uit een eerder teveel aan voorraden in de crisis. Bedrijven ervaren daarnaast moeite in het krijgen van steun van de overheid en in het verkrijgen van krediet bij banken. Te weinig vakmanschap van personeel dat in dienst komt, springt er tenslotte ook uit.

De toekomst. Scholing?
Ondernemers zijn geen ondernemers als zij ook niet kansen zien in deze crisissituatie. Inzetten op nieuwe businessmodellen, op andere producten/markten, op duurzaamheid en circulariteit en op e-commerce worden veelvuldig genoemd. Verplaatsing van productie dichter bij de markt is ook iets waarover sterk wordt nagedacht en op wordt geacteerd. Toch allemaal zaken die specifieke kennis vergen, maar scholing wordt juist opvallend weinig genoemd, terwijl de overheid en ook Modint daar sterk op hameren. Vorig jaar was dit precies zo.

Vrijwel iedereen kreeg klappen
We kunnen nog iets dieper kijken. Er zijn geen branches die er heel goed of juist slecht uitspringen, we zien overal positieve en negatieve uitschieters, zeer afhankelijk van de markt waarin men opereert. De textiel en tapijtsectoren en gordijnbedrijven doen het gemiddeld iets beter dan de modebedrijven, maar veel verder mag je op basis van deze gegevens en aantallen niet gaan. Kijk bijvoorbeeld naar bedrijfskleding: lever je aan de horeca, dan heb je het heel zwaar, in andere sectoren (zorg, bouw, foodretail) ging het veel beter.

Conclusie
Voor veel bedrijven geldt dat 2021 een herstel brengt ten opzichte van 2020 en dat dit herstel in 2022 stabiliseert. Andere bedrijven moeten iets langer wachten en voorzien pas in 2022 meer wind mee. Aan beide zijden van het spectrum zien we de positieve en negatieve uitschieters, aan beide kanten ongeveer 10% van de bedrijven. Bij de negatief gestemde bedrijven worden de naweeën van de Covid-crisis nog hard gevoeld.
Herstel van omzet betekent natuurlijk nog niet dat de financiële schade die in anderhalf jaar is opgelopen, ingelopen is. Buffers zijn op, investeringen zullen vertraagd zijn. De helft van de bedrijven vond de overheidssteun in Corona tijd goed passend, de andere helft had er in enige of grote mate moeite mee. Geen rekening houden met seizoensinvloeden, het rekenen over kwartalen, geen voorraadvergoeding, geen inzicht bij de overheid in de werking van supply chains, u kent de argumenten. Van de 72 bedrijven vinden 9 voortzetting van de steunmaatregelen op dit moment onverkort noodzakelijk, het dubbele aantal wenst nog in enige mate geholpen te worden. Samen toch 37,5% van het aantal respondenten, men kan niet zeggen dat ‘de crisis over is.’
 

Lees meer hierover in 'Modint moet vinger aan de pols houden'

(excl voor Modint-leden)