Nieuwsbericht

NEN spec niet-medische mondkapjes

20-05-2020 | Aanbevelingen voor ontwerp, maakproces, gebruik en onderhoud | Het dragen van niet-medische mondkapjes is vanaf 1 juni 2020 verplicht in het openbaar vervoer. Dat roept nogal wat vragen op, zoals: Wat is het ontwerp? Welk materiaal is geschikt en hoe maak je zelf een mondkapje? Hoe gebruik je het? Hoe kan het mondkapje worden gereinigd? Of hoe verpak je als fabrikant het mondkapje en welke informatie moet dan worden meegeleverd met het product?

De NEN-spec ‘Niet-medisch mond-neusmasker’ geeft een verduidelijking voor zowel het maakproces als het gebruik en onderhoud, met aanbevelingen voor niet-medische mondkapjes. Het document is een verduidelijking op de factsheet van de Rijksoverheid van 9 mei 2020. De aanbevelingen voor het maakproces zijn geschikt voor zowel zelfgemaakte als in serie vervaardigde mondkapjes. Het NEN-spec is maximaal zes maanden geldig en kent een versneld traject voor een herziening van deze eerste versie.

Europa beschikt niet over aparte wettelijke normen voor een niet-medisch mondmasker, anders dan de gebruikelijke wettelijke eisen zoals die gelden voor consumentenproducten. Niet-medische mondmaskers is een categorie mondkapjes die wij niet kennen in Europa. Wel zijn er momenteel in verschillende lidstaten richtlijnen voor gebruik van mondmaskers door het publiek. In navolging op diverse nationale documenten,  zal er binnenkort een Europees traject hiervoor opgestart worden. Neem bij vragen hierover contact met ons op.

Het kabinet doet een dringend beroep op reizigers in het OV en particulieren om mondmaskers te dragen die niet dezelfde zijn als de mondmaskers die gebruikt worden in de gezondheidszorg. Hiermee wil het kabinet voorkomen dat het gebruik door reizigers in het OV en door particulieren i.h.k.v. COVID-19 ten koste gaat van het gebruik in de gezondheidszorg. Daarnaast wil het kabinet voorkomen dat er mondmaskers worden gebruikt die grondstoffen bevatten die benodigd zijn voor het maken van de ‘medische’ mondmaskers.

De niet-medische mondkapjes kunnen worden aangeschaft of zelf worden gemaakt, zodat medische mondmaskers beschikbaar blijven voor de zorg. Een niet-medisch mondkapje draag je niet ter bescherming van jezelf, maar kan bij goed gebruik het risico verkleinen dat druppels uit mond en neus worden verspreid naar de omgeving. Het is geen vervanging van, maar een aanvulling op de geldende hygiëneregels. Een belangrijk onderdeel van het NEN-spec is het goed informeren van de consument door de fabrikant.

We zien dat veel van onze leden hier al actie op hebben ondernomen en gestart is met ontwikkelen, produceren en leveren van herbruikbare medische mondkapjes van textiel. Het NEN-spec ondersteunt hierbij door duidelijke aanbevelingen te geven voor het ontwerp, maakproces, gebruik, onderhoud, de markering en verpakking.

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben met het ministerie van EZK en Modint overleg gevoerd over de mogelijke vraag & aanbod en eventuele knelpunten in de markt voor persoonlijke beschermingsmiddelen. De afspraak met het kabinet is dat we samen zorgen dat persoonlijke beschermingsmiddelen die voor medisch gebruik bedoeld zijn, ook als zodanig in de zorg gebruikt kunnen worden.

Download de NEN-spec ‘Niet-medisch mond-neusmasker’ >> 

 

Hoe gebruik je een mondmasker?

Definitie niet-medisch mondmasker

Centraal staat de vraag ‘wat zijn niet-medische mondkapjes?’. De ministeries van VWS en EZK hebben daarom een factsheet opgesteld. Belangrijk hierin is:

Niet medische mondmaskers mogen niet zijn voorzien van een CE-markering en/of andere norm voor medische hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook mogen zij geen naam of naamgeving voeren die de suggestie wekt dat het een medisch hulpmiddel of persoonlijk beschermingsmiddel is. Het moet duidelijk zijn dat het om een mondmasker zonder medische claim gaat. Daarbij gaat het niet alleen om claims over gezondheidseffecten, zoals b.v. verminderde kans op besmetting, maar ook om claims over de setting waarin het mondkapje gebruikt kan worden.

NB: De verplichting van werkgevers om werknemers conform de Arbowetgeving te beschermen tegen aerosols en andere risico’s valt buiten de scope van dit document. Daarbij de notie dat de kabinetslijn t.a.v. COVID-19 is dat werkgevers / werknemers door het kabinet worden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken, als dat niet kan anderhalve meter afstand te houden en bij klachten thuis te blijven. Ook het gebruik van ‘medische’ mondmaskers door zzp’ers en particulieren bij activiteiten en werkzaamheden waar dergelijke mondmaskers nu eenmaal voor zijn benodigd, b.v. bij bepaalde bouwwerkzaamheden

Lees ook het laatste nieuws hierover van het ministerie van VWS >>

 

Wij volgen bovengenoemde ontwikkelingen op de voet.

Meer weten? Neem contact met ons op: coronavirus@modint.nl 

 

 

 

Isolatiejassen

De afgelopen weken is het onderwerp isolatiejassen meerdere keren meerdere keren aan bod gekomen. Naast de concrete uitvraag van disposable producten met de juiste certificatie, is er ook een traject gestart welke zich richt op productie in Nederland of nearby. Ondanks dat er door het Landelijk Consortium Hulpmiddelen grote aantallen zijn ingekocht, is het nog steeds mogelijk om disposable isolatiejassen aan te bieden, indien deze vergezeld zijn van certificaten

Het consortium isolatiejassen voor productie Nederland (en nearby) is in gesprek met het ministerie van VWS. Dit neemt meer tijd in beslag dan we verwachtten. Onderwerpen van dit gesprek zijn onder andere de benodigde specificaties, waar nog een besluit over genomen moet worden. Dit traject staat los van producten welke nu door individuele zorginstellingen ingekocht worden, waar wellicht een andere specificatie geldt dan nu is uitgevraagd door de centrale overheid.

Naast de aanbiedingen in disposable non woven materialen zien we ook dat bedrijven herbruikbare isolatiejassen van textiel aan hebben geboden aan het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. Tot op heden is dit geen optie bij het LCH.

We zetten ons in om voor de lange termijn wel voor deels reusable herwasbare opties te gaan omdat dit een veel duurzamere oplossing is. We nemen dit mee in alle gesprekken die we voeren. Deze initiatieven kunnen een duurzame invulling geven aan de vraag naar isolatiejassen. Hierbij ondersteunen we onze leden natuurlijk graag, ook wanneer bedrijven via andere kanalen jassen willen  aanbieden, dus niet via de centrale inkoop, maar lokaal.  Bijvoorbeeld met een berekening met de Modint Ecotool voor het milieu impact en de mogelijkheid tot het maken van een 3d product animatie.

Meer weten? Neem contact op met: 

 
Thema'sModint AcademyAgenda