Nieuwsbericht

Modint in gesprek met VVD-kamerlid over IMVO

18-10-2021 - Modint en INretail hebben onlangs een gesprek gehad met Jan Klink (VVD kamerlid) en Modint-leden Essenza Home, Just Brands, Company Fits en The Sting over Internationaal Maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO).  En dan met name over de inzet van het bedrijfsleven, een eerlijk (MKB) speelveld, de overheid als inkoper, de kansen door samenwerking en financiële voordelen voor IMVO investeringen.

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel werd genoemd als een succesvol voorbeeld van een multi-stakeholder samenwerking. Participatie van de overheid is daarin onmisbaar om due diligence, conform de internationale richtlijnen,  met alle belangrijke stakeholders verder uit te rollen. Verdere support van de overheid in de voortzetting van het convenant, het Next Generation Agreement (NGA) is van groot belang.

We hebben aangegeven dat mogelijke aankomende Europese wetgeving zou kunnen helpen om tenminste dezelfde regelgeving in alle EU landen te bewerkstelligen en als dat niet werkt mogelijk als eerste stap een EU convenanten-aanpak. Een sectorale aanpak is hierbij essentieel.

Omdat het voor onze leden niet alleen gaat om de regelgeving rondom due diligence, maar ook om de verbinding met de circulaire economie en de aankomende UPV verplichtingen in 2023 is het Textielpact besproken. Het Textielpact is de naam die wij hebben gegeven aan de kapstok voor het gehele IMVO beleid waar bedrijven rekening mee moeten gaan houden de komende jaren.

We houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze nieuwsberichten. Daarnaast ondersteunen we veel leden met gericht MVO advies.

Neem voor meer informatie over (I)MVO contact op met Nienke Steen via steen@modint.nl

Thema'sModint AcademyAgenda