Nieuwsbericht

Modint ledenpeiling: impact coronacrisis enorm

 
 

20-05-2020 | Vandaag is bekend gemaakt dat de steunmaatregelen voor het bedrijfsleven met drie maanden worden verlengd en er wordt nog steeds nagedacht over meer financieringen, herstelplannen, handreikingen en versoepelingen. Modint volgt de situatie voor de textiel- en kledingsectoren op de voet om de belangen van de leden te kunnen behartigen. Hiervoor is voortdurend inzicht en informatie nodig: hoe gaat het met de bedrijven, hoe verwacht men de crisis te doorstaan en wat is daarvoor nodig? Wat zijn de specifieke problemen en worden die voldoende naar voren gebracht? Bijna 100 bedrijven, gespreid over de (sub)branches als mode, textiel, tapijt, bedrijfskleding en interieur hebben op onze oproep gereageerd en de moeite genomen om de vragenlijst in te vullen. Dank daarvoor!

Dat de textiel en kledingsectoren zwaar getroffen werden door de coronacrisis werd meteen duidelijk toen de Nederlandse winkelstraten leeg bleven. Maar zeker ook de bedrijven die op zakelijke markten verkopen krijgen klappen, naast de bedrijven die van export afhankelijk zijn. In het buitenland sloten veel meer winkels en werden ook logistiek en levering van allerlei andere textielproducten moeilijk of onmogelijk. De helft van de bedrijven uit deze enquête is voor meer dan 25% van export afhankelijk, een kwart zelfs voor 75% of meer.

De grootste groep bedrijven (40%) verwacht omzetdalingen van 20% tot 40% voor de eerste helft van 2020. Nog eens 30% van de bedrijven ziet de omzet in de eerste zes maanden met hogere percentages dalen. Tot het einde van het jaar 2020 is men bijna even somber, maar iets anders verdeeld, 46% verwacht omzetdalingen van 20% tot 40%, nog eens 20% dalingen van tussen 40% en meer. Bedrijven die een omzetstijging zullen noteren zijn er maar enkelen.

Verschillende sectoren zoals interieur en (tapijt)industrie worden wat meer door extremen gekenmerkt: het gaat zeer slecht of juist redelijk goed, wellicht afhankelijk van de positie van bedrijven op export en consumentenmarkten. We gaan nog dieper in de resultaten graven.

Over 2021 zijn de bedrijven ook meer verdeeld. Een kwart weet nog niet wat te verwachten, maar 15% voorziet al een herstel en 16% gelijkblijvende omzetten. Van de overige bedrijven zien bijna 20% juist flinke omzetdalingen van meer dan 20% aankomen in 2021 ten opzichte van wat eerder was gebudgetteerd.

Mede dankzij de NOW zal bij ruim 30% evenveel mensen in dienst blijven en zo voorspelt bijna de helft van de bedrijven slechts geringe dalingen van de werkgelegenheid. Bij de overige 20% ziet het er helaas slechter uit.

In volgorde van belang hebben de bedrijven te maken met de volgende problemen:

  • Facturen betaald krijgen van klanten (61%)
  • Afzeggen en opschorten van bestaande orders (54%)
  • Binnenhalen van nieuwe orders voor de winter 2020 (51%)
  • Binnenhalen van nieuwe orders voor 2021 (45%)
  • Trage aanvoer van ingekochte en geproduceerde goederen (33%)

Hieruit blijkt dat we maar ten dele geslaagd zijn in het maken van goede afspraken met onze afnemers. Liquiditeit is zonder meer het grootste probleem, er stroomt te weinig geld terug de keten in en over de komende maanden heeft men grote moeite nieuwe orders binnen te halen. Hieruit blijkt de seizoen problematiek in veel van de textiel- en kledingsectoren: veel productie wordt na de bestelling voorgefinancierd door deze bedrijven in hun rol van leverancier en dat is onmogelijk zonder voldoende liquiditeit uit het seizoen ervoor. Dit geldt des te meer wanneer goederen wel geleverd zijn, maar niet worden betaald. Kredietvoorzieningen beoordeelt men daarom in driekwart van de bedrijven helemaal niet tot slechts gedeeltelijk passend.

Dat brengt ons tot de hamvraag: hoe lang houden bedrijven dit vol. 14% komt al binnenkort, binnen 2 maanden na half mei 2020 in serieuze problemen. Een kwart van de bedrijven zingt het uit tot in het najaar en nog eens een kwart overleeft 2020, maar dan moeten de zaken zich toch duidelijk ten goede wenden. 14% van de bedrijven ondervindt weinig problemen, die zijn er gelukkig ook.

Dank voor uw positieve waardering voor de inzet van Modint die in het algemeen uit de antwoorden spreekt. Bedrijven hebben vele waardevolle opmerkingen gemaakt bij het invullen van de open vragen, ook deze zullen we nog nader bestuderen en waar nodig, ter harte nemen.

 

Thema'sModint AcademyAgenda