Nieuwsbericht

Update beschermende middelen: Isolatiejassen | Europees overleg

29-05-2020 | In dit artikel geven we een update over stand van zaken vanuit de verschillende overlegstructuren en werkgroepen voor beschermende middelen waarin Modint participeert. 

 

Protectie jassen

Naast de inkoop vanuit  het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) voor disposable producten met de juiste certificatie, is ook een traject gestart dat zich richt op productie van deze producten in Nederland of nearby.

De initiële vraag aan dit team is specifiek voor niet herbruikbare isolatiejassen van non woven materialen. Het consortium isolatiejassen voor productie Nederland (en nearby) is in gesprek met het ministerie van VWS. Dit neemt meer tijd in beslag dan we verwachtten. Uit de beantwoording Kamervragen van 28 mei jl. : Minister Van Rijn: Tenslotte ben ik in gesprek met partijen die mogelijk binnen enkele maanden isolatiejassen en schorten in Nederland kunnen gaan maken. Ondanks alle inspanningen, bereiken ons nog wel berichten, dat op het gebied van de beschermende middelen, vraag en aanbod elkaar niet goed weten te vinden.

Wij zien echter ook dat bedrijven herbruikbare isolatiejassen van textiel aan hebben geboden aan het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. Tot op heden is dit geen optie gebleken bij het LCH. We zetten ons in om voor de lange termijn voor deels reusable herwasbare opties te gaan omdat dit een veel duurzamere oplossing is. We nemen dit mee in alle gesprekken die we voeren over mogelijke projecten voor de langere termijn. Hierbij ondersteunen we onze leden natuurlijk graag, ook wanneer bedrijven via andere kanalen jassen willen aanbieden, dus niet via de centrale inkoop, maar lokaal.  Hier gelden wellicht andere specificaties dan nu is uitgevraagd door de centrale overheid. Hoe? Bijvoorbeeld met een berekening met de Modint Ecotool voor het milieu impact en de mogelijkheid tot het maken van een 3d product animatie.

Een aantal van onze leden heeft de krachten gebundeld en zijn een project gestart met als doel Nederland de komende maanden te voorzien van een betrouwbaar product uit een veilige toeleveringsketen. Lees hier meer >>

 

CEN werkgroep niet medische mondkapjes

Europa beschikt niet over aparte wettelijke normen voor een niet-medisch mondmasker, anders dan de gebruikelijke wettelijke eisen zoals die gelden voor consumentenproducten. Niet-medische mondmaskers is een categorie mondkapjes die wij niet kennen in Europa. Wel zijn er momenteel in verschillende lidstaten richtlijnen voor gebruik van mondmaskers door het publiek, ieder met eigen aanbevelingen. Daarnaast zijn eisen voor wie, wat, wanneer verplicht of niet verplicht moet dragen, zijn over het algemeen vastgelegd in beleid van nationale of regionale overheden. Dit geheel creëert veel onduidelijkheid voor producenten en consumenten. Ook al is het voor de meeste mensen nog niet duidelijk of en waarheen zij op vakantie gaan: Bijna nog minder duidelijk is of en welk mondkapje daar dan voor nodig is.

Op 19 mei is het NEN spec voor niet medische mondkapjes gepubliceerd. Aan Europese lidstaten welke een nationaal document hebben gepubliceerd of momenteel ontwikkelen, is gevraagd om deel te nemen aan een CEN traject. Het doel hiervan is om op 15 juni een CEN Workshop Agreement te publiceren. Dit document zal aanbevelingen bevatten voor een niet medisch mondkapje. Elke lidstaat heeft uiteindelijk nog wel de keuze om het document wel of niet te accepteren om nationaal toe te passen. De verwachting is dat hierna een nieuw traject gestart wordt met de mogelijkheid voor de EU andere landen om hieraan deel te nemen. Alle stappen hebben tot doel om meer eenduidigheid aan te brengen op het gebied van produceren en dragen van niet medische mondmaskers voor het publiek. De Europese Commissie heeft onderstaande aandachtspunten bij het CEN team neergelegd:

  • Uitgangspunt zijn de bestaande nationale documenten
  • Eenvoudige implementatie
  • Duidelijke gebruiksinstructies
  • Het document moet gratis toeganglijk worden voor een zo breed mogelijk publiek
  • Expliciet niet overeenkomstig met standaarden voor Medische producten of Persoonlijke berscherminghsmiddelen

 

Momenteel is het project in volle gang. Met de confectionairs en textielindustrie als experts in onze achterban, is Modint gevraagd om te participeren hierin. We brengen momenteel alle verschillen tussen de documenten van de deelnemende landen in kaart, met als doel een werkbaar document op te leveren. We zien verschillen in wel of geen prestatie eisen, gebruik door kinderen, veligheidswaarschuwingen en specifieke voorkeuren voor constructie en materialen. Naast kwaliteit, levensduur, aanbevelingen voor gebruik, is een belangrijk onderdeel duidelijkheid voor het publiek: Wat gebruik ik waar en wanneer? We hopen met dit document ook een handreiking te doen aan de nationale overheden ten behoeve van hun communicatie.

 

Wordt vervolgd…

 
 

National documents on face masks in Europe

Click on the country (short reference) to see the national document

Source: Modint

Production: Piktochart

 


 

Thema'sModint AcademyAgendaWord lid