Nieuwsbericht

De bel voor de tweede ronde

20-05-2020 | Nu Noodpakket II bekend is gemaakt en het kabinet voor de komende drie maanden nog eens 13 miljard reserveert voor steun aan ondernemers die in financiële problemen komen door de coronacrisis, voelt dit als de bel voor de tweede ronde. Wat deed Modint tijdens de eerste ronde van slechte ontwikkelingen voor haar leden en de maatregelen die de overheid daartegenover stelde?

De lobby richting Den Haag werd voor alle brancheorganisaties snel georganiseerd in samenwerking met koepelorganisaties als VNO-NCW. Modint voorzitter Han Bekke heeft daar zitting in het Dagelijks Bestuur en via hem en rechtstreeks via specialisten van VNO-NCW overleggen we dagelijks over zaken als de uitwerking van regelingen en maatregelen voor onze branches.
Met collega organisatie INretail werd snel de weg naar het Ministerie van EZK gevonden toen het ging om de dreigende sluiting van bedrijven en met name winkels. Gezien de grote afhankelijkheid van veel leden van Modint van export hebben we ook in het buitenland alles gevolgd rond het instellen en opheffen van lockdowns. Open grenzen voor goederen, normale capaciteit en prijzen voor logistiek en het wegnemen van financiële belemmeringen zijn internationaal de sleutel om een crisis te overleven.

Coulance
Met INretail werkten we ook nauw samen toen marktpartijen elkaar in de haren vlogen en risico’s en kosten onevenredig verdeeld dreigden te worden. Nog steeds geven liquiditeit en het opschorten van orders grote problemen, maar de gezamenlijke oproep tot coulance van alle andere brancheorganisaties en RSO’s is zeker gehoord. Daar waar leden meenden dat grote partijen misbruik maken van hun inkoopmacht heeft Modint via eigen kanalen bij bedrijven, via INretail, desnoods via het Ministerie van EZK en nu ook via het Convenant aan de bel getrokken.

Daarnaast hebben we steeds bij beleidsmakers en de aandacht gevestigd op de werkgelegenheid in de sector, met name in de industriële branches die veel omvangrijker is dan velen denken. De cao-onderhandelingen werden stopgezet. Maar ook de werkgelegenheid in de productielanden in en buiten Europa is groot. Daarbij mogen we vooral de Nederlandse bedrijven niet vergeten met eigen fabrieken in of buiten Europa, in landen waar veel en veel minder hulp voor werknemers en bedrijven is dan in Nederland. Dit brengt ons bij het onderwerp duurzaam inkopen. Oproepen van Modint en met name internationaal van IAF om verantwoord om te gaan met bedrijven en daarmee werknemers in productielanden trokken zeer veel aandacht. Met de SER en met medewerking van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking werd een apart webinar georganiseerd met ruim 130 deelnemers.

Bijeenbrengen partijen
Rond de inzet van mondkapjes en beschermende jassen in en buiten de zorg heeft zich een nieuwe industrie ontwikkeld lijkt het wel. Modint speelt hier een belangrijke rol bij het bijeenbrengen van partijen en werkt samen met partijen als NEN bij het bepalen van de specificaties van verschillende middelen, te dragen door verschillende mensen in weer verschillende omstandigheden. Een zeer ingewikkeld proces. Er zijn handreikingen uitgewerkt voor het veilig kunnen samenwerken in onze sectoren die industrie, groothandel, logistiek en detailhandel beslaan.

Er is steeds nauw contact geweest met onze partners Modint Credit & Finance (leverings- en betalingsvoorwaarden, kredietverzekeringen o.a.), Modint Logistiek (capaciteit en prijzen voor logistiek en opslag) en Modint Verzekeringen (nodig bij wijzigingen in de structuur en activiteiten van een bedrijf)

Over dit alles worden leden geïnformeerd via de website, wekelijkse nieuwsbrieven en webmeetings. We onderhielden contact met u via talloze telefoontjes en email en hielden half mei een ledenpeiling.

En die peiling is ook belangrijk voor de bel voor de tweede ronde. We hopen op een pakket van steunmaatregelen die bedrijven lucht geven voor een langere termijn en waarmee zij kunnen investeren in een gezonde toekomst. Voldoen ze aan uw verwachtingen, kunt u en wel of niet mee uit de voeten, laat het ons horen. Die bel luidt wat Modint betreft dus ook voor de ontwikkelingen die in gang gezet zijn voor de gezonde toekomst van de branche en die juist nu heel actueel zijn. Met verschillende Ministeries en overheidsdiensten werken we intussen verder aan het circulair maken van kleding en textiel, het Convenant, innovatie, onderzoek en scholing. Zoals velen zetten we snel belangrijke stappen in het online brengen van opleidingen en diensten via e-learning van Modint Academy. We hopen u ook daar te ontmoeten.