Nieuwsbericht

Publicatie Europees document voor niet medische mondkapjes

18-06-2020 | De CEN heeft vandaag  een Europees document voor niet medische mondkapjes gepubliceerd. (CWA 17553:2020 Community Face Coverings ) Europa beschikt niet over aparte wettelijke normen voor een niet-medisch mondmasker, anders dan de gebruikelijke wettelijke eisen zoals die gelden voor consumentenproducten. Niet-medische mondmaskers is een categorie mondkapjes die wij niet kennen in Europa. Wel zijn er momenteel in verschillende lidstaten richtlijnen voor gebruik van mondmaskers door het publiek, ieder met eigen aanbevelingen. Daarnaast zijn eisen voor wie, wat, wanneer verplicht of niet verplicht moet dragen, over het algemeen vastgelegd in beleid van nationale of regionale overheden.

Read the full text in English >>

De publicatie van een CEN Workshop Agreement is een eerste stap in de richting van meer eenduidigheid binnen de EU. Deelname aan dit traject was alleen mogelijk voor landen welke al een nationaal document hadden ontwikkeld. Acht landen, waaronder Nederland, hebben geparticipeerd in de ontwikkeling van het document. In de korte tijd die er was, is het niet gelukt om op alle punten een eenduidig besluit te nemen. Om die reden is er bijvoorbeeld een breed scala aan testmethodes opgenomen.

Opvallend is dat de meerderheid van de deelnemende landen het belang onderstreept van een minimum eis voor filtratie en ademend vermogen. Naast Nederland zijn er meer Europese landen welke dit standpunt op dit moment niet delen. We zien daar een duidelijke verdeeldheid over in Europa. Overal in Europa geldt: Het mondkapje beschermt de drager niet en is aanvullend op reeds bestaande hygiëneregels.

Belangrijk om te weten is dat de richtlijnen vrijwillig zijn, maar dat in de praktijk er op nationaal niveau wel controles uitgevoerd worden. We zien ook dat er in landen, waar al langer gewerkt wordt met minimale eisen de consument gewend is om hier het product op te selecteren. Bedrijven welke Europees opereren kunnen hier mee geconfronteerd worden.

Er is nog geen inzicht of en welke positie de Nederlandse overheid ten aanzien van dit document zal aannemen. We volgen dit uiteraard wel op de voet.

Het document is gratis te downloaden >>

Meer weten over het document? Neem contact op met Miriam Geelhoed.

Thema'sModint AcademyAgenda