Nieuwsbericht

Week van de Werkstress: mentaal sterk

Van 15 tot en met 19 november 2021 is het de Week van de Werkstress. Doel is om werkenden en werkgevers bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid en de mogelijkheden om serieus werk te maken van mentale kracht. De week wordt gecoördineerd door OVAL. Een mentaal sterke organisatie houdt zich staande in wisselende en stressvolle omstandigheden. Het centrale thema is daarom dit jaar: Mentaal sterk! 

Waar is iemand goed in, in welke richting kan en wil iemand zich ontwikkelen, hoe zorg je er samen voor dat iemand klaar is voor de volgende uitdaging? In een mentaal sterk bedrijf zijn management en medewerkers blijvend met elkaar in gesprek over persoonlijke & professionele ontwikkeling

Werkstress

Nog altijd wordt bij maar liefst een derde van alle verzuimgevallen werkdruk of werkstress als reden voor verzuim gegeven. De kosten voor werkgevers zijn hierdoor gestegen naar 3,2 miljard. (bron: wvdws.nl). Terwijl veel verzuim voorkomen zou kunnen worden. Weet jij eigenlijk of werknemers last hebben van werkstress door bijvoorbeeld een (te) hoge werkdruk? Een structureel te hoge werkdruk kan leiden tot  mentale en lichamelijke klachten, een lagere productiviteit en uiteindelijk meer verzuim. Met een goed ingericht werkdrukbeleid is dit veelal te voorkomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanpak werkdruk in 5 stappen

1. Ga in de hele organisatie na of er signalen van werkdruk zijn. Dit kan gedaan worden aan de hand van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) of een medewerker tevredenheid onderzoek.

2. Verricht indien nodig extra onderzoek. Kijk daarbij naar de mate waarin verschillende afdelingen of functiegroepen last hebben van werkdruk en welke factoren hieraan bijdragen.

3. Maak een plan van aanpak met maatregelen. Maak op basis van het onderzoek een overzicht van maatregelen die zorgen voor minder werkdruk. Deze moeten praktisch en realistisch zijn.

4. Voer de maatregelen uit. Om de acceptatie van de nieuwe maatregelen te verhogen, is het belangrijk dat medewerkers snel ervaren dat de nieuwe regels hun werkdruk positief beïnvloeden.

5. Ga na of de maatregelen effect hebben. Zo niet, wijzig dan het beleid en tref andere maatregelen

 

Duurzame inzetbaarheid – moi. helpt

moi. is er voor iedereen in de mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie. Je (mentale) gezondheid is belangrijk. Zeker nu. Op ikbenmoi.nl vind je als werkgever, HR-professional en werknemer informatie en tips & tools over duurzame inzetbaarheid. Centrale thema’s zijn (mentale) gezondheid, gezonde financiën en leren & ontwikkelen. Ook vind je er gratis workshops en lezingen en kun je een beroep doen op DI-coaches.

Check vooral het aanbod: motivatie, focus en minder stress 

 

Flinke kostenpost
Als er geen maatregelen worden genomen, kan werkdruk en werkstress leiden tot klachten en verzuim. Mensen die uitvallen wegens werkstress blijven gemiddeld 30 dagen thuis. Dat zijn jaarlijks totaal 7 miljoen dagen. Hoog tijd dus dat we ook de risico’s van werkstress onder ogen zien en maatregelen nemen. En dat hoeft niet moeilijk te zijn.

Zicht op de risico’s
Een goede manier om de gezondheidsrisico’s gestructureerd in kaart te brengen is de (wettelijk verplichte) Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Naast risico’s van fysiek belastend of gevaarlijk werk gaat deze namelijk ook in op de risico’s van psychosociale arbeidsrisico’s, zoals werkdruk, agressie en ongewenst gedrag. Met een branche RI&E instrument inventariseer je – samen met de medewerkers- risico’s en maak je een concreet Plan van Aanpak om alle risico’s ook daadwerkelijk te verminderen. Dat kost wat (tijd), maar het levert ook zeker wat op!

Bekijk de voordelen van de RI&E MITT-branche

Grip op verzuim

Valt een medewerker uit door (werk)stress dan is het goed om als werkgever in gesprek te blijven en gezamenlijk te kijken naar de oorzaken hiervan, maar het is ook belangrijk om goed voorbereid te zijn als de medewerker langdurig uitvalt.

De Verzuimregisseur van Modint Verzekeringsdienst biedt dan kennis, inzicht en gemak. Het team van experts neemt contact met je op zodra één van jouw medewerkers minimaal twee weken ziek is. Samen met jou worden de mogelijkheden en de te nemen stappen besproken.

Bekijk hoe de Verzuimregisseur kan helpen