Nieuwsbericht

Ministerie vraagt onze mening over UPV Textiel

25-11-2021 - Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) opgesteld waarmee ze de uitgebreide productenverantwoordelijkheid (UPV) voor textielproducenten regelt. Textielproducenten en -importeurs, gemeenten, textielinzamelaars, maar ook burgers kunnen nog tot en met 2 januari 2022 op het conceptvoorstel van het ministerie reageren via de opengestelde consultatie. Het ministerie geeft aan dat reacties in de loop van de consultatie worden gepubliceerd, mits de inzender heeft aangegeven dat een reactie openbaar mag zijn.

In Nederland werken we toe naar een circulaire economie in 2050 waarin (textiel)afval niet meer bestaat. Op dit moment zijn gemeenten nog verantwoordelijk voor het inzamelen en de kosten van het afgedankte textiel van hun inwoners. Na invoering van de regelgeving in 2023 wordt de producent verantwoordelijk voor recycling en hergebruik. Dit gaan we als sector gezamenlijk regelen in de UPV-textiel. 

Het ministerie heeft bij het opstellen van haar AMvB gekeken naar het voorstel van Modint en INretail voor de UPV textiel en naar het onderzoek van de Rebel Group, dat eerder in opdracht van het ministerie werd uitgevoerd. De belangrijkste doelstelling: in 2025 wordt in totaal 50% van het in de handel gebrachte textiel voorbereid voor hergebruik of gerecycled en in 2030 is dat 75%. Hierbij is er ruimte voor producenten om een keuze te maken voor meer recyclen of te laten hergebruiken.

Doelstellingen voor 2025:

• 50% van de in de handel gebrachte textielproducten wordt opnieuw ingezet voor producthergebruik of recycling.

• Daarvan is ten minste 20%(-punt) voorbereid voor hergebruik, de overige 30%(-punt) mag worden behaald met recycling of voorbereiding voor hergebruik;

• van het deel dat wordt voorbereid voor hergebruik is 10%(-punt) bestemd voorhergebruik in Nederland;

• van het gerecyclede deel wordt 25% vezel-tot-vezel gerecycled.

 

Doelstellingen voor 2030:

• 75% van het afgedankte textiel wordt opnieuw ingezet via producthergebruik ofrecycling.

• Daarvan wordt ten minste 25%(-punt) voorbereid voor hergebruik, de overige50%(-punt) mag worden behaald met recycling of voorbereiding voor hergebruik;

• van het deel dat wordt voorbereid voor hergebruik is 15%(-punt) bestemd voor hergebruik in Nederland;

• van het gerecyclede deel wordt 33% vezel-tot-vezel gerecycled.

 

Meetpunt
Voor alle doelstellingen geldt dat ze worden gemeten ten opzichte van de hoeveelheid textielproducten die in het voorafgaande jaar in Nederland in de handel zijn gebracht.

 

Naar de consultatie op Overheid.nl

Bekijk ook het Sectorplan van Modint en INretail:  ‘Op weg naar een circulaire keten’

 

Wil je meer weten over UPV en deze consultatie stuur dan een  bericht aan

Peter Koppert 

koppert@modint.nl