Nieuwsbericht

Communiceren over MVO: 8 basis-tips

Maar misschien wil je ook los van de deadline van het convenant of zonder ondertekenaar hiervan te zijn, meer vertellen over wat jullie organisatie doet aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het advies van Modint is vooral te vertellen wat je doet, maar dit wel altijd zorgvuldig toe doen.  Wanneer je communiceert over MVO-thema’s kun je reacties, vragen of zelfs het verzoek tot een interview van de pers of NGO’s  verwachten en is men geneigd een en ander onder een vergrootglas te leggen. Is je organisatie daar op voorbereid?  Voor deelnemers aan het convenant duurzame kleding & textiel wordt hier regelmatig aandacht aan besteed. 

Wil je ook advies over MVO-communicatie, contact met stakeholders waaronder NGO’s en/of pers dan kun je altijd bij Modint terecht.

Neem hiervoor contact op met Joan van Ee via van vanee@modint.nl (Communicatie) of Nienke Steen via steen@modint.nl (MVO inhoudelijk).

 

Omgaan met de media: 8 basis-tips 

  1. Wie wordt de ‘spokesperson’: deze persoon moet zowel inhoudelijk goed op de hoogte zijn en ook tactisch de pers en NGO’s te woord kunnen staan; dus goede voorbereiding is het halve werk.
  2. De spokesperson kent het MVO beleid, de doelstellingen, ambities uit haar/zijn hoofd en houdt daar aan vast. Probeer van tevoren vast te stellen hoe je omgaat met lastige vragen over risico’s en misstanden in de keten. (erken risico’s in bepaalde landen/regio’s en geef aan wat je er aan doet om in eigen supply chain te monitoren en en hoe je issues aanpakt)
  3. Schrijf mogelijke vragen op met CR team (persoon)en communicatie team (persoon) en formuleer goede antwoorden.
  4. Stem het communicatieplan (ook voorbeelden van scenario’s/antwoorden) af met directie.
  5. Informeer de telefonistes die men als eerste spreekt over naar wie ze moet doorverwijzen. Zorg dat ze/hij woorden herkent als Convenant of MVO of IMVO of duurzaamheid.
  6. Zorg dat je de achtergrond van de journalist NGO bevraagt/kent
  7. Vraag of je de publicatie vooraf kunt inzien, zodat je de feiten die worden genoemd kunt checken.
  8. Registreer zoveel mogelijk, win extra tijd ter voorbereiding waar het kan, parkeer vragen en kom er later op terug indien kennis op dat moment niet voorhanden is, wees eerlijk (maar deel geen onnodige details die verkeerd te interpreteren zijn).
Thema'sModint AcademyAgendaWord lid