Nieuwsbericht

Convenant: Helder zijn over risico’s kledingsector ‘het nieuwe normaal’

Deelnemers van het eerste uur, zo’n vijftig merken, gaan vanaf nu op hun eigen website publiceren hoe zij risico’s op misstanden in hun productieketen aanpakken.

Dit is een belangrijke volgende stap in het nakomen van de convenantafspraken. Deze transparante manier van communiceren moet de nieuwe standaard worden. Op deze manier is voor stakeholders inzichtelijk hoe bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen. Bovendien helpt het de consument in het maken van bewustere keuzes.

Pierre Hupperts, onafhankelijk voorzitter convenant: ‘Dit is een belangrijke vooruitgang op weg naar meer transparantie in de wereldwijde textielketen en een grote stap voor een aantal van de deelnemende merken. Het eerste jaar zal het rapporteren over risico’s nog niet overal perfect zijn, we zitten samen in een leerproces om bedrijven hierin verder te helpen. We nodigen maatschappelijke organisaties uit om hun bevindingen met ons en de merken te delen.’

Open communiceren over risico’s
Alle bedrijven die deelnemen aan het convenant doen aan ‘due diligence’: zij brengen hun productieketen in kaart, identificeren (risico’s op) misstanden, stellen prioriteiten en pakken deze misstanden aan. Deelname aan het convenant verplicht bedrijven om in hun derde jaar hierover publiek te communiceren. Ruim vijftig voor de consument herkenbare merken hebben dat daarom nu op hun website gepubliceerd.

Meer productielocaties en beter internationaal vindbaar
Dit jaar staan er bijna 6.000 productielocaties op de lijst, een flinke groei ten opzichte van vorig jaar. Dit komt doordat bedrijven dieper hun keten in kaart hebben gebracht. Het convenant maakt dit jaar voor het eerst de locaties waar alle deelnemende bedrijven hun kleding produceren, toegankelijk via de internationale website Open Apparel Registry. Hiermee zijn de productielocaties gemakkelijker toegankelijk voor internationale partijen zoals vakbonden en maatschappelijke organisaties.

Meer gebruik van duurzame materialen
Van bedrijven die vorig jaar ook rapporteerden, is een stijging in gebruik van duurzame materialen zichtbaar van 29% vorig jaar naar 37% afgelopen jaar. Gebruik van duurzamer katoen steeg van 44% naar 57%. Sinds vorig jaar leveren bedrijven ook informatie over hun materiaalgebruik in de kledingproductie. Nu dit in het tweede jaar inzichtelijk is gemaakt, is zichtbaar dat meer bewustere keuzes worden gemaakt. Bekijk ook deze factsheet en toelichting. 

Marktaandeel groeit licht, maar is aandachtspunt
Het totale aandeel van het convenant op de Nederlandse markt groeit licht naar ca. 50%, ondanks wegvallen van deelnemers door faillissementen en bedrijfsbeëindigingen. Volgens afspraak in het convenant moet eind 2020 80% van de Nederlandse markt aangesloten zijn. Om te zorgen dat grote internationale bedrijven aansluiten, moet internationale samenwerking worden gezocht. Samenwerking met andere initiatieven zoals de Duitse Bündnis für nachhaltige Textilien is één van de mogelijke oplossingen.

Over het convenant
Een brede coalitie van bedrijven en andere organisaties werkt sinds 2016 in het Convenant Duurzame Kleding en Textiel samen om misstanden zoals uitbuiting, dierenleed of milieuschade te voorkomen. Het convenant wordt gefaciliteerd door de SER. De afspraken in het convenant zijn gebaseerd op de bestaande doelstellingen en normen van de UN Guiding Principles of Human Rights (UNGP’s) en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. In totaal doen 92 merken, brancheorganisaties INretail, VGT en Modint, de Nederlandse overheid, de vakbonden FNV en CNV en maatschappelijke organisaties Solidaridad, UNICEF, Arisa, Coalitie Stop Kinderarbeid, Stichting Vier Voeters en een groot aantal ondersteunende partijen mee.

Lees ook het artikel over communiceren over MVO >>

 

Wil je advies over MVO-communicatie, contact met stakeholders waaronder NGO’s en/of pers dan kun je altijd bij Modint terecht.

Neem hiervoor contact op met Joan van Ee via van vanee@modint.nl (communicatie) of Nienke Steen via steen@modint.nl (MVO inhoudelijk).

Thema'sModint AcademyAgendaWord lid