Nieuwsbericht

Werkgeverslid voor Verantwoordingsorgaan Bpf MITT gezocht

05-01-2022 - Modint houdt met de vakbonden in de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie als cao-partijen het Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (Bpf MITT) in stand. Bpf MITT voert de door cao-partijen overeengekomen pensioenregeling uit.

In het Verantwoordingsorgaan is een extra zetel beschikbaar gesteld voor een vertegenwoordiger namens werkgevers. Voor deze vacature doen wij graag een beroep op Modint-bedrijven in de MITT-sector om een geschikte kandidaat voor te dragen voor deze interessante positie.

Het Verantwoordingsorgaan

Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden: twee leden namens pensioengerechtigden, twee leden namens de actieve deelnemers en twee leden namens de werkgevers. Het bestuur van Bpf MITT legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Het Verantwoordingsorgaan heeft bij de wet opgedragen taken en controleert of het bestuur:

  • goede beleidskeuzes heeft gemaakt;
  • het beleid goed heeft uitgevoerd;
  • de Code Pensioenfondsen heeft nageleefd;
  • rekening heeft gehouden met de belangen van alle betrokkenen

Het oordeel van het verantwoordingsorgaan wordt jaarlijks in het jaarverslag gepubliceerd. Ook heeft het verantwoordingsorgaan adviesrecht op een aantal voorgenomen besluiten van het bestuur. Het bestuur van Bpf MITT vindt diversiteit in de organen van het fonds, zoals het verantwoordingsorgaan van belang. Modint nodigt daarom graag in het bijzonder ook jongere personen en vrouwen uit voor deze positie.

Het fonds
Kijk voor algemene informatie over Bpf MITT op de website
 

Vereisten, tijdsbeslag en vergoeding
De profielschets voor de leden van het verantwoordingsorgaan staan in de bijlage bij dit berciht. Ook als u daar niet volledig aan voldoet kunt u reageren. Wordt u lid van het verantwoordingsorgaan, dan volgt u (op kosten van het pensioenfonds) een basisopleiding over pensioenen.

Het verantwoordingsorgaan komt meerdere keren (ca. 6 maal een dagdeel) per jaar samen, voor onderling beraad, overleg met het bestuur en met de Raad van Toezicht. Ook vindt er tenminste eenmaal per jaar een opleidings-dag plaats. De zittingsduur is tenminste 4 jaar.

De vergoeding voor het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan bestaat uit vacatievergoeding en reiskostenvergoeding voor het bijwonen van vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan etc. Wilt u meer weten over het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan?
Neem contact op met de heer R. Veldman, beleidsadviseur sociale zaken, via 06-11259818 of per mail:  veldman@modint.nl

Reageren op deze vacature? Doe dit uiterlijk 17 januari 2022. U kunt uw reactie sturen naar Simone van der Heijdt:  vanderheijdt@modint.nl.