Nieuwsbericht

Stemming 2022

13-01-2022 - Er wordt een eerste stap gezet, maar we gaan er vanuit dat het nieuwe kabinet het zware slot met rap tempo van de deur haalt en we uit de lockdown gaan komen. Het hele land wil het en er kan meer op een veilige manier. En natuurlijk zal het de stemming binnen en buiten onze sector in veel opzichten verbeteren. Maar het vergt ander beleid voor de economie en samenleving. Een mooie uitdaging voor de nieuwe bewindslieden maar ook voor onze sector. Zeker ook met het oog op niet te voorspellen ontwikkelingen in andere landen, die een grote impact kunnen hebben op de afzet, aanvoer en productie. Het virus maakt overigens ook eens te meer duidelijk hoe kwetsbaar complexe internationale productieketens zijn. We zien ook steeds meer bedrijven hierop anticiperen. Bijvoorbeeld door na te denken over meer in Europa te produceren. Desondanks zal de hele wereld ons speelveld blijven en zullen we eens te meer beleid moeten blijven stroomlijnen met onze internationale collega’s binnen organisaties als Euratex en IAF.

Verschil
Die grilligheid is overigens ook al een tijdje goed terug te zien bij onze leden. Er zijn bedrijven die het zwaar hebben door de pandemie en bedrijven die het juist buitengewoon goed doen. Groot verschil met een paar jaar geleden is echter dat toen hele product- of marktsegmenten wat met elkaar meedeinden, nu lijkt het binnen een segment soms alle kanten op te gaan. We zagen dat deze week ook terug in de stemmingsronde voor het onderhandelingsresultaat van de cao MITT die voor een groot aantal van onze leden geldt. Het overgrote deel stemde in, maar de bedrijven die aangaven dat elke stijging te veel is kwamen meer dan andere jaren uit alle hoeken. Iets waarmee we binnen onze vereniging vaker rekening zullen moeten houden. 

Collectief
Ondertussen leiden veranderingen ook tot nieuwe inzichten en kansen. Van benutten van nieuwe materialen en technologische hoogstandjes tot innovatie op businessmodellen en processen. Het levert ook nieuwe behoeftes op die je het beste collectief kunt organiseren. Net als altijd zullen we samen met jullie hiernaar op zoek gaan en zorgen voor versterking van de sector op de plekken waar dat nodig is. Een mooi voorbeeld hiervan is het RVO-project dat we samen met een aantal leden draaien om het transparantievraagstuk hanteerbaar te maken. Hoe dan ook zullen we ook dit jaar hard moeten blijven werken aan de roep van de maatschappij om meer duurzaam te produceren. Nederland wil daarin een gidsland zijn en blijven.

We wensen jullie een mooi nieuw jaar.  

Sylvia Roelofs, voorzitter 

Patric Hanselman, directeur 

 

Bekijk wat we in 2021 met elkaar hebben bereikt.