Nieuwsbericht

Nieuwe cao MITT 2022 gereed

14-02-2022 - Het nieuwe cao boekje  MIT 2022 is gereed. Met een vernieuwde vormgeving en inhoudelijk een aantal belangrijke wijzigingen. Alle bedrijven vallend onder de MITT zijn over deze wijzigingen geïnformeerd. Ook hebben zij de nieuwe cao MITT 2022 per mail ontvangen. Valt jouw bedrijf onder MITT en heb je niets ontvangen? Neem dan contact met ons op via info@mitt.nl.

Modint en de vakverenigingen FNV, CNV Vakmensen en De Unie hebben in een periode waarin de economische gevolgen voor de sector als gevolg van COVID-19 (Corona) nog steeds zichtbaar en voelbaar zijn, een cao afgesloten. Dit is zowel voor ons als werkegeversorganisatie, maar ook voor de gehele sector van groot belang. De cao kent een looptijd van 1 jaar. Er zijn goede afspraken gemaakt op het terrein van loon en duurzame inzetbaarheid, maar ook over de heffing van het Sociaal Fonds MITT.

Kijk voor meer informatie over de Cao op Mitt.nl