Nieuwsbericht

Bedrijven moeten energiebesparing melden

Voor bedrijven en instellingen geldt vanaf 1 juli de informatieplicht energiebesparing. Dat betekent dat ondernemers moeten melden welke maatregelen voor energiebesparing zij hebben genomen. Zo willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Het eLoket, het online rapportageprogramma op de website van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland, is speciaal hiervoor geopend.De informatieplicht is onderdeel van de overgang naar een CO2-vrij Nederland. Deze plicht geldt voor bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 kubieke meter aardgas verbruiken. Om het gemakkelijker te maken, hebben we een en ander op een rijtje gezet.

Wat moet je doen?
In principe zijn bedrijven die boven de elektriciteit- of gasverbruik grens zitten al jaren tot energiebesparing verplicht middels de Wet milieubeheer dan wel de Omgevingswet. In de praktijk blijkt dat de lokale en regionale overheden niet altijd en overal even effectief zijn in het toezicht. Dat gaat nu per 1 juli as. veranderen. Niet van de ene op andere dag maar je moet je als informatie-plichtige onderneming hierop goed voorbereiden.

Voor wie geldt de informatieplicht?
Je bent informatie plichtig als het bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit verbruikt of 25.000 m3 aardgas (of equivalent daarvan). Voor een eerste indicatie of dit voor jouw bedrijf van toepassing is: winkels met een vloeroppervlak van +/- 800 m2, kantoren van +/- 500 m2 of meer en bedrijfshallen groter dan +/- 1200m2 gebruiken al gauw meer dan 50.000 kWh. Voor het gasverbruik ligt de oppervlakte benchmark wat hoger. Wanneer je onder beide limieten blijft dan geldt géén informatieplicht.

Uitzonderingen op de regel
Voor MJA bedrijven geldt wel informatieplicht maar die wordt vervuld met de jaarlijkse monitoring. Wanneer de MJA in 2022 afloopt blijft de informatieplicht staan. Voor enkele bedrijven onder ons gelden de MEE afspraken, dat zijn de grote en ETS (emission trading system) plichtige bedrijven die CO2 emissierechten moeten kopen of soms (voor een deel) gratis krijgen toegewezen i.v.m. buiten-Europese concurrentie. Voor MKB+ bedrijven (meer dan 250 medewerkers en een omzet van 50 miljoen Euro of meer) geldt de Europese de EED verplichting, waarvoor de informatieplicht geldt per 5 december 2019.
Stappenplan

Als eerste is het dus handig om vast te stellen of je  informatie-plichtig bent:. Dat kan gemakkelijk via een stappenplan >> 
Het begrip “inrichting” in dit stappenplan betekent bedrijfsmatige activiteiten op één locatie, bijvoorbeeld kantoor, magazijn en/of winkel voor handelsactiviteiten. Productieactiviteiten vallen veelal onder vergunningplicht of algemene maatregelen (type C inrichting). Langs die weg wordt dan de energiebesparing formeel voorgeschreven en geldt deze aanvullende informatieplicht niet.

Indien je twijfelt of je een type C inrichting bent (in principe heeft u dan melding gedaan bij de gemeente en valt u onder de algemene  regels van het Activiteitenbesluit of heeft u een specifieke omgevingsvergunning Milieu), Kijk dan hier >>  

Ons advies
Bekijk via check informatieplicht of je informatie-plichtig bent.

 

WATTjemoetweten.nl

De website WATTjemoetweten.nl is gelanceerd door MKB-Nederland en VNO-NCW, in samenwerking met ons en 54 andere partners, om de ondernemers te ondersteunen en op de hoogte te brengen van deze nieuwe verplichting. Ondernemers kunnen hier achterhalen of zij moeten voldoen aan de informatieplicht en zo ja, hoe ze dat kunnen doen. Het eLoket, het online rapportageprogramma op de website van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland, is geopend voor het melden van duurzame maatregelen.

Thema'sModint AcademyAgendaWord lid