Nieuwsbericht

Update beschermende middelen: Isolatiejassen | Europees overleg

Update isolatiejassen - juli 2020

Modint is in de tweede helft van maart benaderd door het ministerie van Economische Zaken, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, om mee na te denken over productie van isolatiejassen in Nederland en alternatieve landen in Europa. Een doelstelling was om hiermee op termijn minder afhankelijk te worden van China en ook duurzamere alternatieven te onderzoeken. Een dertigtal Nederlandse aanbieders zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van (herbruikbare) isolatiejassen en de opzet van productie in Nederland en Europa.

Situatie nu: zorginstellingen kunnen hun isolatiejassen zelf inkopen bij de reeds bekende leveranciers en dit rechtstreeks laten leveren, of bestellen via het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Deze levert dit vanuit een grote centraal ingekochte voorraad. Het betreft hier wegwerp jassen, overwegend geproduceerd in China.

Het LCH heeft ons laten weten dat de minister van Volksgezondheid de beslissing heeft genomen om op dit moment geen disposable noch herbruikbare isolatiejassen te willen laten produceren in Nederland. In eerdere gesprekken zou het gaan om een strategische keuze om non woven disposable isolatiejassen wel in Nederland in te willen kopen. De huidige ingekochte voorraad is ruim voldoende voor de komende tijd, geeft men aan. Het LCH heeft gekozen om deze in te kopen bij een klein aantal leveranciers, waarbij de productie grotendeels in het buitenland plaats vindt. Meer details hierover verwachten we naar aanleiding van de ingezonden vragen aan de minister door kamerlid Hijink (SP)

In de afgelopen maanden hebben bedrijven tijd en moeite gestoken aan het aanbieden van diverse soorten producten, lokaal en niet lokaal geproduceerd. We begrijpen dat bovenstaand bericht teleurstellend is en hadden ook na al onze inspanningen graag een ander resultaat gezien. Het is frustrerend voor bedrijven om hun inspanningen en investeringen om innovatieve en duurzame producten te leveren zo te zien stranden.

Het veiligstellen van een constante productiestroom in Nederland, is nog steeds mogelijk als strategische keuze. Idealiter in combinatie met een duurzaamheidsambitie. Naast de zichtbare milieubelasting, bijvoorbeeld de hoeveelheid afval, is er ook onzichtbare impact. Denk hierbij aan de CO2 uitstoot van de goederen die hier per luchtbrug aangekomen zijn uit China.

Wij geven echter niet op, want we zien dat bedrijven herbruikbare isolatiejassen van textiel aan hebben geboden aan het LCH en individuele zorginstellingen. Ook al is dit tot op heden geen optie gebleken bij het LCH, denken wij dat het belangrijk is om dit product onder de aandacht te blijven brengen als een duurzaam alternatief. We zijn hierover in contact met het ministerie.

Ook als onze leden zelf in contact zijn met zorginstellingen, ondersteunen we graag. Mogelijk vragen deze afnemers andere specificaties dan gesteld door LCH. Hoe helpt Modint? Bijvoorbeeld met een berekening met de Modint Ecotool voor het milieu impact en de mogelijkheid tot het maken van een 3d product animatie.

Voor ideeën & vragen: Corien Beks & Miriam Geelhoed

Mei 2020 | Protectie jassen

Naast de inkoop vanuit  het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) voor disposable producten met de juiste certificatie, is ook een traject gestart dat zich richt op productie van deze producten in Nederland of nearby.

De initiële vraag aan dit team is specifiek voor niet herbruikbare isolatiejassen van non woven materialen. Het consortium isolatiejassen voor productie Nederland (en nearby) is in gesprek met het ministerie van VWS. Dit neemt meer tijd in beslag dan we verwachtten. Uit de beantwoording Kamervragen van 28 mei jl. : Minister Van Rijn: Tenslotte ben ik in gesprek met partijen die mogelijk binnen enkele maanden isolatiejassen en schorten in Nederland kunnen gaan maken. Ondanks alle inspanningen, bereiken ons nog wel berichten, dat op het gebied van de beschermende middelen, vraag en aanbod elkaar niet goed weten te vinden.

Wij zien echter ook dat bedrijven herbruikbare isolatiejassen van textiel aan hebben geboden aan het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. Tot op heden is dit geen optie gebleken bij het LCH. We zetten ons in om voor de lange termijn voor deels reusable herwasbare opties te gaan omdat dit een veel duurzamere oplossing is. We nemen dit mee in alle gesprekken die we voeren over mogelijke projecten voor de langere termijn. Hierbij ondersteunen we onze leden natuurlijk graag, ook wanneer bedrijven via andere kanalen jassen willen aanbieden, dus niet via de centrale inkoop, maar lokaal.  Hier gelden wellicht andere specificaties dan nu is uitgevraagd door de centrale overheid. Hoe? Bijvoorbeeld met een berekening met de Modint Ecotool voor het milieu impact en de mogelijkheid tot het maken van een 3d product animatie.

Een aantal van onze leden heeft de krachten gebundeld en zijn een project gestart met als doel Nederland de komende maanden te voorzien van een betrouwbaar product uit een veilige toeleveringsketen. Lees hier meer >>

 

CEN werkgroep niet medische mondkapjes

Europa beschikt niet over aparte wettelijke normen voor een niet-medisch mondmasker, anders dan de gebruikelijke wettelijke eisen zoals die gelden voor consumentenproducten. Niet-medische mondmaskers is een categorie mondkapjes die wij niet kennen in Europa. Wel zijn er momenteel in verschillende lidstaten richtlijnen voor gebruik van mondmaskers door het publiek, ieder met eigen aanbevelingen. Daarnaast zijn eisen voor wie, wat, wanneer verplicht of niet verplicht moet dragen, zijn over het algemeen vastgelegd in beleid van nationale of regionale overheden. Dit geheel creëert veel onduidelijkheid voor producenten en consumenten. Ook al is het voor de meeste mensen nog niet duidelijk of en waarheen zij op vakantie gaan: Bijna nog minder duidelijk is of en welk mondkapje daar dan voor nodig is.

Op 19 mei is het NEN spec voor niet medische mondkapjes gepubliceerd. Aan Europese lidstaten welke een nationaal document hebben gepubliceerd of momenteel ontwikkelen, is gevraagd om deel te nemen aan een CEN traject. Het doel hiervan is om op 15 juni een CEN Workshop Agreement te publiceren. Dit document zal aanbevelingen bevatten voor een niet medisch mondkapje. Elke lidstaat heeft uiteindelijk nog wel de keuze om het document wel of niet te accepteren om nationaal toe te passen. De verwachting is dat hierna een nieuw traject gestart wordt met de mogelijkheid voor de EU andere landen om hieraan deel te nemen. Alle stappen hebben tot doel om meer eenduidigheid aan te brengen op het gebied van produceren en dragen van niet medische mondmaskers voor het publiek. De Europese Commissie heeft onderstaande aandachtspunten bij het CEN team neergelegd:

  • Uitgangspunt zijn de bestaande nationale documenten
  • Eenvoudige implementatie
  • Duidelijke gebruiksinstructies
  • Het document moet gratis toeganglijk worden voor een zo breed mogelijk publiek
  • Expliciet niet overeenkomstig met standaarden voor Medische producten of Persoonlijke berscherminghsmiddelen

Momenteel is het project in volle gang. Met de confectionairs en textielindustrie als experts in onze achterban, is Modint gevraagd om te participeren hierin. We brengen momenteel alle verschillen tussen de documenten van de deelnemende landen in kaart, met als doel een werkbaar document op te leveren. We zien verschillen in wel of geen prestatie eisen, gebruik door kinderen, veiligheidswaarschuwingen en specifieke voorkeuren voor constructie en materialen. Naast kwaliteit, levensduur, aanbevelingen voor gebruik, is een belangrijk onderdeel duidelijkheid voor het publiek: Wat gebruik ik waar en wanneer? We hopen met dit document ook een handreiking te doen aan de nationale overheden ten behoeve van hun communicatie.

 

Belangrijke links:

NEN spec voor niet medische mondkapjes >>

Factsheet Wat zijn niet medische mondkapjes >>

Thema'sModint AcademyAgendaWord lid