Nieuwsbericht

Pfas in textiel producten: ken de wetgeving

29-11-2019 - In alle berichtgeving over PFAS wordt ook regelmatig textiel –  met name regenkleding – genoemd. Maar hoe zit het nu eigenlijk met deze stof? PFAS is een verzamelnaam en staat voor poly- en perfluoroalkylstoffen. Deze groep chemische stoffen is door mensen gemaakt en komt van nature niet voor in het milieu. PFAS  wordt al sinds de jaren zeventig in de industrie gebruikt. PFAS zijn stoffen die bijzondere eigenschappen hebben. Ze zijn bijvoorbeeld water, olie, vuil en stof afstotend. Ze kunnen goed tegen warmte en worden niet gemakkelijk aangetast door andere chemische stoffen.

Voorbeelden van PFAS zijn: PFOA/C8, PFOS en PTFE.  Ze worden bijvoorbeeld in textiel, maar ook in verf, blusschuim en teflon gebruikt. PFOS en PFOA kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden bij het maken van regenkleding, buitensport- en skikleding.Nu wordt steeds meer duidelijk dat deze vervuilende stof in de natuur terechtkomt. Vooral in grond en water. PFAS wordt gezien als ‘zeer zorgwekkende stof’, al zijn de schadelijke effecten ervan nog onduidelijk.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft vastgesteld dat er ruim 4000 PFAS’en bestaan, maar mogelijk zijn het er meer. Ook is binnen de wetenschap nog onduidelijkheid over welke stoffen precies PFAS zijn en welke niet. Van een aantal stoffen in de groep PFAS, zoals PFOS en PFOA, is bekend dat ze bij bepaalde concentraties effect kunnen hebben op de voortplanting en ontwikkeling, en dat ze kankerverwekkend kunnen zijn. Daarnaast zijn verschillende PFAS niet afbreekbaar. Ze blijven aanwezig in het milieu, stapelen daar op en komen dan in lage concentraties voor in voedsel en drinkwater.

REACH wetgeving

PFOS en de daaraan gerelateerde substanties zijn specifiek voor textiel al sinds vele jaren gereguleerd in de Persistent Organic Pollutant (POP) wetgeving. PFOA en de daaraan gerelateerde substanties zijn specifiek voor textiel recentelijk toegevoegd aan annex XVII van de REACH wetgeving.

Modint geeft eenmaal per jaar een Restricted Substances List (RSL) uit waar deze chemicaliën en de daaraan gerelateerde substanties in staan. Daarnaast adviseert Modint bedrijven op het gebied van Chemical Management en hoe u uw producten kunt laten controleren of de aanwezigheid van wettelijk verboden chemicaliën in kleding waaronder PFOS & PFOA.

 

Indien u meer informatie hierover wenst kunt u contact opnemen met Antonio Barberi Ettaro

Internationale Handel

Stuur een email

T: +31 88 810 09 50

M: +31 6 22375310