Nieuwsbericht

Stand van zaken cao-overleg

Modint heeft op 16 en 22 november jl. met de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie gesproken over een nieuwe cao per 1 januari 2023. Tijdens het eerste overleg is uitgebreid gesproken over de economische ontwikkelingen binnen de verschillende sectoren binnen de MITT en uiteraard de flink stijgende kosten van de werknemers. Het is voor iedereen duidelijk dat de stijgende energiekosten en het doorwerkende effect daarvan voor werknemers én werkgevers ontzettend lastig zijn. Daarnaast is gesproken over de uitkomsten van de verschillende werkgroepen, bijvoorbeeld op het terrein van Duurzame Inzetbaarheid. Tijdens het tweede overleg zijn de inzetbrieven van de vakorganisaties besproken, alsook de voorstellen van werkgevers.

Tussen Modint en de vakorganisaties vindt een goede dialoog plaats met als doel zo spoedig mogelijk tot de nieuwe cao te komen. De uitwisseling van de verschillende denkbeelden heeft helaas niet tot een akkoord geleid. De gesprekken worden daarom voortgezet op 12 december.

Praat mee

De werkgroep Sociale Zaken wordt op 30 november van 15.00 -16.00 uur geïnformeerd over de verschillende onderwerpen en denkrichtingen. De input van de werkgroep zal de werkgeversdelegatie van Modint in de volgende onderhandelingsronde met de vakorganisaties meenemen, met als doel om dit jaar nog tot een cao-akkoord te komen. De werkgroep Sociale Zaken komt eerder op de middag, van 13.00 - 15.00 uur ook al bijeen om te praten over de nieuwe pensioenregeling.

Zit je niet in de werkgroep maar wil je wel graag bij één of beide onderwerpen aansluiten? Je bent van harte welkom. Stuur je aanmelding naar Simone van der Heijdt (vanderheijdt@modint.nl). Een uitnodiging voor de teams-meeting volgt daags voor de bijeenkomst.