Nieuwsbericht

Cao-onderhandelingen op 14 februari 2023

Modint en de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie hebben eind vorig jaar met elkaar afgesproken om op korte termijn de cao-onderhandelingen voort te zetten. De wens van alle betrokkenen was om dit overleg in januari 2023 te laten plaatsvinden. Dat gaat helaas niet lukken. De reden hiervan is dat de onderhandelaar van FNV als gevolg van een nieuwe baan niet langer bij de onderhandelingen betrokken is en haar vervanger niet eerder dan in februari aan de cao-tafel kan aanschuiven. De nieuwe datum is 14 februari 2023.

Nadat de eerste ronde van de cao-onderhandelingen op 4 oktober 2022 wegens ziekte aan de kant van de vakorganisaties niet door kon gaan, hebben cao-onderhandelingen plaatsgevonden op 4 november, 16 november en 12 december 2022. Belangrijke onderwerpen waarover aan de cao-tafel wordt gesproken zijn loon en een verplichte generatiepactregeling. 

De afgelopen periode heeft Modint veel vragen over de voortgang van de cao-onderhandelingen ontvangen. Niet alleen van werkgevers maar ook van werknemers. Het is goed merkbaar dat de cao-onderhandelingen leeft bij iedereen in de MITT. We zijn ons dan ook zeer bewust van het belang om tot een akkoord te komen. Dat geldt evenzeer voor de vakorganisaties.