Nieuwsbericht

Wijziging Klokkenluidersregeling

Sinds 2019 is er een nieuwe Europese richtlijn die klokkenluiders beter zal beschermen. Om deze reden is de Wet Huis voor Klokkenluiders, die sinds 1 juli 2016 van kracht is, gewijzigd in de ‘Wet bescherming klokkenluiders’.

Op grond van deze wet dienen werkgevers met 50 werknemers of meer een klokkenluidersregeling te hebben. Met deze wettelijke verplichting wordt de mogelijkheid voor het melden van een vermoeden van een misstand met een maatschappelijk belang verbeterd. Onderzoeken naar misstanden worden mogelijk gemaakt en melders van misstanden (de zogeheten klokkenluiders) worden beschermd tegen benadeling. 

Voor mkb-ondernemers geldt een overgangsrecht, vanaf 17 december 2023 moeten zij aan de wettelijke vereisten voldoen.

Heb je in je onderneming doorgaans meer dan 50 werknemers in dienst (uitzendkrachten, vrijwilligers en stagiaires die een vergoeding krijgen daarbij inbegrepen) en je hebt nog geen interne regeling? Dan moet je een interne procedure voor het melden van misstanden opstellen die geheel aan de nieuwe eisen voldoet. Heb je wel al een interne procedure voor het melden van misstanden, dan dien je de regeling aan te passen naar de nieuw aangenomen wettelijke regeling.

De belangrijkste veranderingen zijn te vinden in onderstaand overzicht. Voor meer informatie kan je ook de website Home | Huisvoorklokkenluiders raadplegen.

Voor leden van Modint hebben we een actueel model beschikbaar. Dat kan worden opgevraagd via info@modint.nl.

Vergeet niet dat de regeling binnen de onderneming goedgekeurd dient te worden door de Ondernemingsraad (OR). Als ook de goedkeuring van de OR is ontvangen, dan is het advies om de regeling in te voeren door een exemplaar beschikbaar te stellen aan de werknemers (bij voorkeur voor laten tekenen).

Voor meer informatie en tools heeft het Ministerie van Binnenlandse zaken een speciale website gemaakt, met een toolkit voor werkgevers voor het aanpassen van de regeling.

Heb je vragen?

Neem gerust contact op met Nabila Nachit