Nieuwsbericht

Onderhandelingsresultaat bereikt voor cao MITT

Op maandag 3 april heeft Modint een onderhandelingsresultaat bereikt met de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie voor de cao MITT 2023. Een resultaat waarop werkgevers én werknemers in de sector nadrukkelijk zaten te wachten. Het was goed te merken dat de onderhandelingen door vele leden op de voet werden gevolgd en ook de opkomst bij de werkgroep Sociale Zaken werd na elke onderhandelingsronde groter. Alle input is bijzonder gewaardeerd. Het onderhandelingsresultaat is dan ook een gevolg van de betrokkenheid van de leden van Modint.

De loonafspraken zijn ongekend hoog, maar goed uitlegbaar in verhouding met andere cao’s. Voor bedrijven die hierdoor in de problemen komen, is de mogelijkheid van dispensatie in de cao opgenomen.

De belangrijkste afspraken uit het onderhandelingsresultaat:

  • De schaallonen (min-max) en de verdiende uurlonen worden als volgt verhoogd:

           -   Per 1-1-2023 met 6,0%

           -   Per 1-4-2023 met 1,0%. 

  • Er zijn geen incidentele/eenmalige loonafspraken gemaakt.
  • Invoering van de generatiepactregeling. Cao-partijen zijn een 80-85-100-regeling overeengekomen, oftewel 80% werken, 85% loon en 100% pensioenopbouw. Aan de regeling zijn nadere voorwaarden verbonden.
  • Afschaffing van de jeugdlonen voor 20-jarigen.

De precieze uitwerking van de afspraken volgt nog. De leden van Modint zijn op 4 april per mail geïnformeerd over het onderhandelingsresultaat. Het is nu aan de leden van de vakorganisaties om hun stem uit te brengen.

Heeft u vragen?  

U kunt dan contact opnemen met Ronald Veldman via veldman@modint.nl.