Nieuwsbericht

Miljoenennota 2020 - wat doet het voor onze sector?

De miljoenennota van dit jaar heeft door de Coronacrisis een bijzonder karakter. Het kabinet probeert bezuinigingen te vermijden en investeert fors in maatregelen die moeten zorgen voor banenbehoud en die tegelijkertijd het bedrijfsleven in staat moet stellen om toekomstgerichte investeringen te doen. Voorbeelden van maatregelen zijn onder andere de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK), het Nationaal Groeifonds en cofinanciering van Europese innovatieprogramma’s. En er is veel aandacht voor opleiding en (om)scholing van medewerkers die werkzaam zijn in sectoren waar ook structureel grote wijzigingen zullen volgen. 

Verder wordt een “time-out arrangement” onderzocht bij dreigend faillissement. Bekend was al dat de steunpakketten met 9 maanden worden verlengd. Daarbij is echter wel sprake van geleidelijke afbouw. De gedachten en intenties achter de miljoennota zijn positief. Maar de kneep zit ‘m vaak in de uitwerking. Dit kan bijvoorbeeld bepalend zijn voor welke sectoren of bedrijven toegang kunnen krijgen tot investeringsfondsen of voor de hoeveelheid (administratieve) rompslomp die een regeling met zich meebrengt. En bovendien is nog niet alles in beton gegoten. We moeten nog rekening houden met het politieke proces dat de komende weken plaats zal vinden. Wij houden samen met u de vinger aan de pols. Mocht u ondertussen suggesties hebben laat het ons weten.

 Klik hier voor de eerste analyse van de miljoenennota vanuit onze koepelorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland