Nieuwsbericht

Is een reset van de waardeketen in fashion mogelijk?

Modint - INretail onderzoek afgerond, download het rapport.

Het proces van ontwerpen, inkopen, produceren, leveren en uiteindelijk aan consumenten verkopen van producten in de detailhandel kan in veel gevallen efficiënter georganiseerd worden tussen leveranciers van fashion en zelfstandige (multibrand) winkels. Het verdienmodel in fashion is rijp voor een reset.

Dat deze urgentie er is, wordt al langere tijd door zowel zelfstandige retailers als merken aangegeven. De coronacrisis benadrukt dit nog eens. Maar kan het ook? Om te kijken wat zowel de leveranciers als zelfstandige retailers kunnen doen, heeft Q&A Insights & Consultancy in opdracht van INretail en Modint een onderzoek uitgevoerd onder leveranciers en zelfstandige retailers. Tijdens het onderzoek is stilgestaan bij het huidige verdienmodel en wat de gewenste ontwikkeling is.

De belangrijkste resultaten komen in dit rapport aan bod.

Belangrijke voorwaarden voor een gezonde balans blijken te zijn: 

  1. Focus op de eindgebruiker
  2. Transparantie (dmv digitalisering en data)
  3. Gezamenlijke KPI’s
  4. Duurzaamheid
  5. Onderling vertrouwen

Van schakel naar partners in de keten 
Het onderzoek toont duidelijk aan dat in veel gevallen de samenwerking niet optimaal is. Meestal zijn retailers en leveranciers aan de start een bepaalde samenwerking aangegaan en is dit altijd zo gebleven.Maar, is dit wel de meest optimale manier van samenwerken? Er zijn verschillende manieren om samen te werken, bijvoorbeeld op basis van open to buy budgetten, een shop-in-shop concept, het consignatiemodel, het delen van data of voorraad risicodeling, Aan de retailers en leveranciers zijn enkele samenwerkingsvarianten voorgelegd met de vraag of zij deze variant als oplossing zien of dat ze dit al
toepassen.

                                                                            

                                                                                                                                                                       Zowel leveranciers als retailers blijken voor 3 varianten het meest open te staan. 
 Er zal niet één perfecte manier van samenwerken zijn.
 Retailers en leveranciers zullen samen op zoek moeten gaan naar de voor hen optimale manier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We willen als Modint, ook namens INretail, de partijen die meegedaan hebben aan het onderzoek en het hebben ondersteund, heel hartelijk bedanken. We hebben ondervonden dat de vragen die in het onderzoek gesteld werden sterk leven. We hopen met het onderzoek bij te dragen aan betere samenwerking binnen de branche en wensen alle partijen daar heel veel succes bij.