Nieuwsbericht

Vacature marktsegmentlid sector Handel

We zijn op zoek naar een nieuw marktsegmentlid voor de sector Handel. De sector Handel bestaat uit Retail, Commercie en MITT (Mode, interieur, tapijt en textiel). MITT bedrijven zijn vertegenwoordigd in het marktsegment MITT van de samenwerkingsorganisatie bedrijfsleven beroepsonderwijs (SBB) om te zorgen voor een goede aansluiting tussen school en bedrijf op diverse gebieden. Denk aan stages, beroepseisen en examinering. Als marktsegmentlid zorg jij voor deze vertegenwoordiging. Dit kost je ongeveer 4 uur per kwartaal. 

De vacature

In acht sectorkamers maken vertegenwoordigers uit het beroepsonderwijs en bedrijfsleven op landelijk en sectoraal niveau afspraken over de uitvoering van de wettelijke taken van SBB. Het gezamenlijke doel is  het opleiden van voldoende deskundige vakmensen in het mbo. De taken van SBB zijn:   

  • Ontwikkelen en onderhouden van de kwalificatiestructuur (opleidingsstructuur). 

  • Zorgen voor voldoende en kwalitatief goede leerbedrijven (BPV).  

  • Het ontwikkelen van arbeidsmarkt-, beroepspraktijkvorming (stage) - en doelmatigheidsinformatie.  

Sectorkamer Handel 

Binnen de sector Handel kennen we drie marktsegmenten: Retail, Commercie en MITT (Mode, interieuradvies, tapijt en textiel). De samenstelling van de marktsegmenten is de verantwoordelijkheid van de sectorkamer. 

Marktsegmenten 

Leden van de marktsegmenten adviseren de sectorkamers over belangrijke invloeden en sectorale ontwikkelingen. Ze dragen bij aan de besluitvorming. De marktsegmenten zijn paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het onderwijs. Een marktsegment heeft betrekking op een cluster van verwante kwalificatiedossiers.  

Profielschets 

Het marktsegmentlid:  

  • Is een actieve vertegenwoordiger uit het beroepsonderwijs of het bedrijfsleven. 

  • Is op de hoogte van de sectorale trends en ontwikkelingen en weet deze om te zetten in bruikbare signalen. 

  • Vertegenwoordigt een achterban en is in staat om last en ruggespraak te organiseren.  

  • Beschikt over een voor het marktsegment relevant netwerk van vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, sociale partners en/of onderwijs.  

  • Heeft affiniteit met/kennis van (pré) het mbo beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt.  

  • Beschikt over sectorale kennis over werkveld en weegt sectoroverstijgende belangen. 

Welke inzet verwachten we van een marktsegmentlid? 

Het marksegment vergadert vier keer per jaar, twee keer online en twee keer fysiek. Een vergadering duurt maximaal 2 uur. Deze vergaderingen worden ruim vantevoren voor een heel kalenderjaar ingepland.  

Het marktsegmentlid bereidt zich voor op een vergadering middels het doornemen van de vergaderingstukken en (indien nodig) afstemmen met de achterban. De gemiddelde tijdsbesteding voor een marktsegmentlid is ongeveer 4 uur per kwartaal inclusief voorbereidingstijd. Het lidmaatschap is onbezoldigd.  

Solliciteren

Geïnteresseerd? Neem contact op met Marieke Kuper.