Nieuwsbericht

Digitale bijeenkomst werkgroep Sociale Zaken

Beste leden van de werkgroep Sociale Zaken,

Op donderdag 8 februari komt van 15.00-17.00 uur de werkgroep Sociale Zaken bijeen om bijgepraat te worden over de voortgang van de cao-onderhandelingen en te bespreken of een aanpassing van het mandaat wenselijk is. Leden die geen onderdeel uitmaken van de werkgroep maar wel graag betrokken of geïnformeerd willen worden, zijn van harte welkom om hierbij aan te sluiten.

Stand van zaken

Eind november zijn Modint en de vakorganisaties uit elkaar gegaan met de afspraak om op dinsdag 30 januari 2024 verder te praten. In de tussenliggende periode is o.a. onderzoek gedaan naar de (werkelijk) verdiende lonen in de sector. Dit onderzoek is uitgevoerd door AWVN en een vijftiental bedrijven heeft hieraan medewerking verleend. De uitkomsten van het onderzoek zijn op dinsdag 30 januari besproken.

Uit het gesprek is duidelijk geworden dat het verschil tussen vraag en aanbod voor wat betreft loonindexatie te groot is en dat er verschillend wordt gekeken naar de noodzaak tot wijziging van de definitie verdiende uurlonen.  Dit maakt dat cao-partijen op dit moment niet tot overeenstemming kunnen komen.

Vervolg onderhandelingen

Positief is dat cao-partijen met elkaar in gesprek blijven en een volgend overleg hebben ingepland op 19 februari 2024. Zowel Modint als de vakorganisaties gebruiken de tussenliggende periode om met de leden in gesprek te gaan, met de insteek in februari tot overeenstemming te komen.

Aanmelden

Wil je aanwezig zijn bij de bijeenkomst van de werkgroep Sociale zaken? Graag ontvangen we dan je aanmelding. Vanzelfsprekend kan ook een collega deelnemen. Stuur je aanmelding naar Simone van der Heijdt (vanderheijdt@modint.nl). Je ontvangt dan daags voor de bijeenkomst een uitnodiging voor de teams-meeting.