Nieuwsbericht

Nog geen nieuwe cao MITT

Tijdens de 4e onderhandelingsronde voor een nieuwe cao MITT (19 februari 2024) heeft Modint een eindbod bij de vakbonden neergelegd. Het gaat om een loonsverhoging van 3,75% per 1 januari 2024 (met terugwerkende kracht, zodat ook de pensioenopbouw wordt meegenomen) en 2,0% per 1 januari 2025, met een looptijd van 18 maanden. De vakbonden hebben dit eindbod inmiddels met hun achterban besproken. Helaas geeft die uitslag aanleiding tot nader beraad en is er nog geen nieuwe cao MITT.

Vervolg

Sociale partners beraden zich op verdere stappen. Modint zal op korte termijn een bijeenkomst met de werkgroep Sociale Zaken organiseren. Zoals gewoonlijk is dit een open bijeenkomst waar alle Modint-leden die vallen onder de MITT welkom zijn. We zullen de werkgroep dan bijpraten en naar hun mening vragen.