Nieuwsbericht

Concept-transitieplan pensioen gereed

In de afgelopen twee jaar zijn vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties van de sectoren Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie en Textielverzorging tezamen met Bpf MITT aan de slag geweest om afspraken te maken over de (verplichte) overgang naar de nieuwe pensioenregeling, de inhoud van de nieuwe pensioenregeling en een eventuele compensatie voor de afschaffing van de doorsneesystematiek. Inmiddels heeft dit geleid tot een zogeheten concept-transitieplan waarin deze afspraken vervat zijn en wordt dit transitieplan ter goedkeuring voorgelegd aan de betrokken werknemers- en werkgeversorganisaties. Dit concept-transitieplan, een samenvatting en een onepager zijn bijgevoegd.

 

Vragen? Neem contact op met Ronald Veldman (Veldman@modint.nl).