Nieuwsbericht

Modint doet nieuw eindbod voor cao MITT

Afgelopen vrijdag heeft Modint met de vakorganisaties FNV, CNV en De Unie verder onderhandeld over een nieuwe cao. Hoewel Modint het liefst had gezien dat er een onderhandelingsresultaat werd bereikt, bleek dat helaas niet haalbaar. Modint heeft daarom een nieuw eindbod bij de vakorganisaties neergelegd, dat recht doet aan de economische ontwikkelingen van de sector.

Modint biedt namens werkgevers een cao met een looptijd van 20 maanden; tot en met 31 augustus 2025. In het voorstel van werkgevers gaan de min en max-schalen, alsook de verdiende uurlonen, per 1 januari 2024 met 4,0% omhoog en per 1 januari 2025 met 2%. Werkgevers kiezen bewust voor een verhoging met terugwerkende kracht zodat werknemers over het hogere salaris ook hun pensioen opbouwen. Naast de loonafspraken wordt de generatiepactregeling gewijzigd naar een 80-90-100-regeling. De regeling blijft verder ongewijzigd.

Totstandkoming eindbod

Om tot een akkoord te komen heeft Modint uitgebreid met vakorganisaties gesproken om helder te krijgen waar voor werknemers de pijnpunten lagen in het eerste eindbod. Twee redenen kwamen hieruit naar voren welke voorgelegd zijn aan de werkgroep Sociale Zaken. In deze werkgroep is gesproken over een aanpassing van het mandaat met als resultaat een hoger loonvoorstel per 1 januari 2024 en een verbetering van de generatiepactregeling. Op basis van het nieuwe mandaat zijn de onderhandelingen opnieuw opgestart en heeft Modint het nieuwe eindbod uitgebracht.

Vervolg

De vakorganisaties hebben aangegeven het eindbod met een positieve insteek voor te gaan leggen aan hun leden. Op 11 juni 2024 zullen de vakorganisaties Modint informeren of een nieuwe cao MITT is overeengekomen.