Nieuwsbericht

Nieuwe cao MITT met CNV en De Unie

Modint gaat een nieuwe cao MITT 2024-2025 met CNV en De Unie afsluiten, nadat hun leden met het eindbod hebben ingestemd. De leden van FNV hebben met een kleine meerderheid tegengestemd. Dat betekent dat deze cao zonder FNV wordt afgesloten. Dat is geen gedroomde uitkomst van de cao-onderhandelingen, maar met het afsluiten van de cao doen we recht aan de uitslag en de belangen van werkgevers én werknemers in de sector. Modint beseft daarnaast dat we oog moeten hebben voor de tegenstemmers en gaat daarover graag met de vakorganisaties in gesprek. 

Cao-afspraken

Met de nieuwe cao wordt afgesproken dat de minimum en maximum uurlonen van de loonschalen én de verdiende uurlonen per 1 januari 2024 met 4% omhoog gaan en per 1 januari 2025 met 2%. Daarnaast wordt de generatiepactregeling per 1 januari 2025 gewijzigd naar een 80-90-100-regeling. De looptijd van de cao bedraagt 20 maanden (tot en met 31-08-2025).

Evaluatie

Gezien de moeizame cao-onderhandelingen van dit jaar (en ook afgelopen jaar) en de uitkomst hiervan, wil Modint met de vakorganisaties het proces en de uitkomst evalueren. Dat doet recht aan de vele tegenstemmen en draagt bij aan het doel van Modint om met alle vakorganisaties tot overeenstemming te komen. Dat zorgt voor het creëren van een groot draagvlak onder medewerkers (en werkgevers).

Meer ruimte voor vakorganisaties

Modint zal met de leden in gesprek gaan over het in staat stellen van de vakorganisaties om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren. De uitkomsten van dit gesprek nemen we mee in de volgende cao-onderhandelingen met als doel om hierover met de vakorganisaties duidelijke afspraken te maken en een groter draagvlak voor de cao te verkrijgen.

Nieuwe pensioenregeling

Het belang van goede voorlichting speelt op dit moment nadrukkelijk bij de nieuwe pensioenregeling. Het aanbod van Modint om een bijdrage te leveren aan goede voorlichting aan leden van de vakorganisaties en andere medewerkers blijft staan. We hebben met z’n allen een gezamenlijk belang om dit goed af te ronden. Voor werkgevers én werknemers in de sector MITT. Modint heeft werkgevers eerder al opgeroepen om vakorganisaties de ruimte te bieden hierover goede voorlichting te kunnen bieden. Die oproep herhaalt Modint.

FNV blijft

Voor Modint was, is en blijft FNV een belangrijke gesprekspartner. Aan de onderhandelingstafel en in de sociale fondsen blijft de positie wat Modint betreft onveranderd. We blijven op constructieve wijze met elkaar in gesprek over de thema’s die ons verbinden om van de MITT een aantrekkelijke sector te (blijven) maken. Zoals we dat in de afgelopen jaren hebben gedaan en, zoals gezegd, graag blijven doen.

Vragen

Voor vragen kan contact opgenomen worden met Ronald Veldman (Veldman@modint.nl).