Nieuwsbericht

Vacature Bestuurslid

Modint vertegenwoordigt met trots de bedrijven die van textiel dagelijkse, medische en technische producten maken die bepalend zijn voor onze wereld. We zijn actief in een markt die zich onder meer kenmerkt door verduurzaming, digitalisering en branchevervaging. Meer dan ooit vraagt dit om een innovatieve en toekomstgerichte vereniging. De leden zijn eigenaar van de verenging. Via het bestuur en de ledenraad wordt inhoud gegeven aan dit eigenaarschap. Een breed gedragen visie en een strategische agenda staan daarbij centraal. 

Op dit moment zijn wij op zoek naar een bestuurslid. 

Rol bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en beschikt over alle daartoe noodzakelijke bevoegdheden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het strategische beleidsplan. In nadrukkelijke samenspraak met het bureau wordt de strategie vorm gegeven. Het strategisch plan wordt ter vaststelling voorgelegd aan de ledenraad. Het bureau is vervolgens verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. Het bestuur wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter.

Van bestuursleden wordt verwacht dat zij met een generalistische en strategische blik meedenken over:

  • de belangrijkste strategische aandachtsgebieden die Modint heeft vastgesteld, zoals MVO, arbeidsmarkt, kwaliteit en veiligheid en innovatie.
  • zaken die de hele vereniging raken, zoals bijvoorbeeld het verdienmodel en zaken die de hele sector raken, zoals cao’s en inkoop en productie.

Het bestuur kenmerkt zich door collegiale besluitvorming en functioneert als team. Naast vier bestuursvergaderingen per jaar is er ruimte voor samenspraak met elkaar en indien gewenst met de ledenraad ter inspiratie en professionalisering.

Dit ben jij

Een bestuurder van de vereniging:

  • heeft strategisch denkniveau;
  • heeft het vermogen om het belang van de vereniging centraal te stellen;
  • bestuurlijke ervaring;
  • bekend en instemmend met de gekozen koers en structuur;
  • teamspeler die nieuwsgierig is en open staat voor nieuwe ontwikkelingen en hoe deze vorm te geven;
  • inspirerend vermogen heeft richting collega-bestuurders en directie en uitdaagt om te vernieuwen.

Voorkeur voor ondernemer met een arbeidsmarktvisie
Voor een evenwichtige samenstelling van het bestuur is vertegenwoordiging vanuit de verschillende branches belangrijk. Wij zoeken op dit moment iemand met een visie op de arbeidsmarkt, zodat wij samen voor onze leden een toekomstbestendige sector zijn met een positief imago waar mensen graag in werken en goed voor gewaardeerd worden.

Meer informatie of solliciteren

Voor meer achtergrond kan je contact opnemen met Roos Smulders, algemeen directeur van Modint. Ook bij interesse kan je contact met haar opnemen via smulders@modint.nl of 06 - 31 78 35 91.