Nieuwsbericht

Brief aan ministers: Consumenten en ondernemers bezorgd over onveilige en oneerlijke handelspraktijken nieuwkomers op de EU-markt

Woensdag 10 juli verstuurden wij samen met Thuiswinkel.org, Consumentenbond, Raad Nederlandse Detailhandel, INretail, Techniek Nederland, MVO Nederland een brief naar de nieuwe minister Economische Zaken Dirk Beljaarts en de nieuwe minister Klimaat en Groene Groei Sophie Hermans. 

Uiteraard felicteerden wij hen met hun nieuwe functie. Maar tegelijkertijd deelden wij onze zorgen over de handelspraktijken van spelers van buiten de EU die zich op de Europese consument richten, met name Aziatische webwinkels. Door gebrek aan handhaving komen er veel producten op de markt waarbij de productveiligheid, privacy en -duurzaamheid in het geding zijn. Consumenten worden misleid. Bovendien legt oneerlijke concurrentie een dusdanige druk op Europese bedrijven dat het de bestaanszekerheid aantast. Ondernemers- en consumentenorganisaties roepen op om via efficiënte en gecoördineerde handhaving scherper op te treden tegen de zorgelijke handelspraktijken van buitenaf. 

>> Lees de volledige brief hier

Modint verstuurde op vrijdag 5 juli al een persbericht. Hierin roepen we het kabinet op dat er dringende maatregelen nodig zijn voor eerlijke, betaalbare en duurzamere handel. 

>> Bekijk het persbericht