Nieuwsbericht

Ready for Brexit?

Vandaag is het zover! Het Verenigd Koninkrijk verlaat de Europese Unie klokslag 0.00 uur . Er is een akkoord voor vertrek mét overgangsperiode. Vandaag gaat ook de volgende fase van de relatie tussen de EU en het VK in: de onderhandelingen over de toekomstige relatie, met name ook een nieuw handels- en investeringsakkoord.

Wat gebeurt er de komende periode? Na 31 januari is het VK geen EU-land meer. Op 1 februari gaat een overgangsperiode van start, die duurt tot en met 31 december 2020. In deze periode blijven alle EU-wetten en regels nog steeds gelden voor het VK. Er verandert daardoor in 2020 vrijwel niets. In de tussentijd maken de EU en het VK nieuwe afspraken voor de periode na 31 december 2020. Hoe de regels er precies uit zullen zien, is nog niet duidelijk. Toch zijn er veel veranderingen waarvan nu al vrijwel zeker is dat Nederlandse ondernemers er mee te maken gaan krijgen.

Bedrijven die verkopen naar en kopen vanuit het VK kunnen zich tijdens deze transitieperiode al voorbereiden:
Registreer bij de douane – EORI-nummer
Nog geen relatie met de douane? Registreer u dan zo snel mogelijk voor een EORI-nummer bij de douane. Elk bedrijf in Europa dat betrokken is bij import of export heeft een uniek identificatienummer van de douane nodig. Ook als u een exporteur bent die een expediteur of douane-expediteur gebruikt voor uw uitvoeraangiften.

Goede classificatie
Zorg ervoor dat u de juiste goederencode voor zowel uw import- als exportgoederen hebt

Correcte handelsfactuur
Zorg ervoor dat u de juiste commerciële factuur heeft. Er zijn verplichte en aanbevolen factuurvereisten die het (douane)proces bevorderen. Wij kunnen deze factuurvereisten met u delen.

Autorisatie directe vertegenwoordiging
Overeenkomst / machtiging voor directe vertegenwoordiging in douanezaken

Pas op voor Brexit gevolgen:
Douanerechten, verhoging van de kosten
Douaneformaliteiten, meer benodigde documenten per zending
Grotere administratieve lasten
Langere transittijden