Nieuwsbericht

Ketenbenadering voorraadvergoeding nodig

22-01-2021 - We citeren: “Het kabinet verlengt en verhoogt de voorraadvergoeding voor de detailhandel. Vanwege de verlenging van de lockdown zitten veel winkels bijvoorbeeld met moeilijk verkoopbare wintercollecties. De subsidie zal in het eerste kwartaal van 2021 neerkomen op een opslag van 21% op het vastelastenpercentage in de TVL (voorheen 5,6%), tot maximaal 200.000 euro. De verwachte kosten van deze maatregel zijn 160 miljoen euro.”

“Bijvoorbeeld” ja. Daar komt volgens Modint en haar leden bij dat niet alleen winkels maar ook leveranciers met enorme onverkoopbare voorraden zitten en hun liquiditeitspositie zwaar onder druk staat. Wij vragen ons af of dit voldoende wordt doorzien door beleidsmakers en maken ons met onze leden grote zorgen over wat er de komende weken gaat gebeuren.

Hoe werkt de voorraadcompensatie in het geval van shop in shop constructies? Voorraden hopen zich ook op in de magazijnen van leveranciers en hun logistieke partners, niet alleen vanuit de winter, maar nog van vorige seizoenen en dan de leveringen voorjaar 2021. Ook leveranciers hebben nu te veel te maken met afwaardering van voorraden, terwijl ze tevens verzocht worden (deel) collecties terug te nemen, extra ruimte te geven aan klanten om later te betalen, later te leveren en de klant dus langer voor te financieren. De pijplijn zit ook voor leveranciers volledig verstopt, twee kanten op, in goederen en in geld. U las het in onze nieuwsbrief van 20 januari. https://modint.nl/content/171-nieuwsbrief-archief

Het is nog onduidelijk hoe de nieuwe regeling in de praktijk uitpakt. Duidelijk is wel dat een juridische duiding van de positie van leveranciers niet zwart-wit ligt. Dit bleek duidelijk tijdens een meeting op 21 januari met 30 leden van Modint die de Modint Voorwaarden toepassen. Harald von Poppe van Modint Credit & Finance legde uit hoe partijen het eens moeten worden over de juridische interpretatie van overmacht, bijzondere omstandigheden en redelijkheid en billijkheid. Uiteindelijk is het de vraag hoe de koek verdeeld wordt in de keten en zal lange juridische touwtrekkerij doorgaans alleen verliezers kennen. Hier past een oproep richting retailers om deze vergoeding in ieder geval te gebruiken waar deze voor bedoeld is: het betalen van rekeningen van leveranciers.

In Den Haag luiden we weer de bel: een voorraadvergoeding moet de hele keten helpen, niet de laatste schakel in het vertrouwen dat liquiditeit dan vanzelf naar alle (Nederlandse?) partijen gaat stromen.

160 miljoen steun. Er gaat inclusief huishoudtextiel en sportartikelen, wat zal het zijn, een miljard per maand om in Nederland, alleen al in onze branches. Wat is daarvan wel niet de groothandelswaarde, ook bij het grootwinkelbedrijf, ketens, merken met eigen winkels? En hoeveel ligt er wel niet stil? En wat komt er nog aan? Durf je een bedrag te schatten?

 

Lees ook: Juist nu een ketenbenadering