Nieuwsbericht

Concrete stappen op weg naar een circulaire sector

17-02-2021 | Modint zet samen met haar leden en partners vanuit de sector opnieuw concrete stappen om de ambitie van een circulaire textielsector te realiseren. Momenteel wordt hard gewerkt aan het hoofdlijnenakkoord van de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid  (UPV). “Dit akkoord is van, voor en door de sector”, benadrukt Peter Koppert, manager duurzaamheid bij Modint. “Uit een recent gehouden onderzoek onder 120 betrokken INretail en Modint-leden geeft 50% aan dat er zeker draagvlak is voor een UPV, maar dat we voorzichtig moeten zijn met het oog op de draagkracht van de bedrijven in de sector vanwege de corona-resessie.”

Invoering niet voor 2023 voorzien
Uit de enquête blijkt verder dat bedrijven de heffing willen doorberekenen aan de consument en dat er een oplossing moet worden gevonden om ook de e-commerce bedrijven de heffing te laten afdragen. Een klein deel van de respondenten (6%) geeft aan liever minder ambitieuze doelstellingen voor de sector te zien. Bijna driekwart van de ondervraagde bedrijven geeft aan dat het belangrijk is om vooral rekening te houden met het juiste moment voor de invoering van de UPV, vanwege de coronacrisis. “Dit nemen we zeker mee in de verdere uitwerking, we gaan ervan uit dat de invoering van de heffing niet eerder dan begin 2023 zal zijn”, vertelt Koppert. Deze doelstellingen vanuit de sector zullen nauwkeurig worden afgestemd met het beleidsplan van het ministerie van I&W. Het voorstel van het hoofdlijnenakkoord  voor de UPV wordt medio maart 2021 aangeboden aan de staatssecretaris.

Beweging in de sector
Dit onderzoek onder de betrokken leden past binnen de inspanningen van Modint en de sector voor de circulaire transitie. Hieraan is de afgelopen jaren door verschillende partijen en bedrijven hard gewerkt. Voorlopers met gebruik van gerecycled textiel zijn onder andere bedrijfskleding en de denimsector, maar ook de tapijtsector heeft flinke stappen gezet. “Wanneer het gerecyclede aanbod verder wordt ontwikkeld, zal het voor bedrijven steeds makkelijker worden om over te gaan op circulariteit”, zegt Peter Koppert . “Er zit veel beweging in de markt, dus dat gaat de komende jaren zeker gebeuren.”

Opening Circulair Textiellab
Een mooi voorbeeld van de inspanningen naar circulariteit in de textielsector is de opening van het Circulaire Textiel Lab Saxion in Enschede op 3 februari jl. Een initiatief van de Stichting Texplus in het kader van de Twente Hub van de Dutch Circulair Textile Valley (DCTV, de samenwerking van Modint met een 5-tal circulair textiel expert organisaties). Met dit Lab wordt een grote stap gezet in het opschalen van de recycling van textiel afval. In het Circulair Textiel Lab focussen de ketenpartners zich samen met onderzoekers en studenten eerst op het grootste textielafvalprobleem: katoen. Er wordt begonnen met het recyclen van kleine hoeveelheden katoen om uiteindelijk toe te werken naar het recyclen van duizenden kilo’s textiel per dag. 

DCTV
In dit tweede jaar van de DCTV worden vier innovatielijnen uitgewerkt met concrete projecten, zo mogelijk met aanvullende financiering van de RVO subsidieregeling Circulaire Ketensamenwerking.

De vier lijnen zijn:

  • Realiseren van gerecyclede content in textiellinnen
  • Re-commerce van kleding door retail en brands
  • Circulaire materialen en designs in de Fashion for Good expositie
  • Chemisch recyclen van polyester textiel

Verder neemt Modint ook deel aan de Denim Deal die vorig jaar met de DCTV tot stand is gebracht.
Heb je belangstelling om deel te nemen aan een innovatielijn of aan de Denim Deal, neem dan contact met ons op. 

Europese Green Deal
Modint is ook deelnemer in de aanvraag voor het Euridice-onderzoek van de Wageningen Universiteit & Research (WUR) in het kader van de Europese Green Deal. Wanneer dit project inde zomer van 2021 wordt toegekend, zal dit flink bijdragen aan  het gebruik van gerecyclede materialen en de circulariteit in de textielsector

Lees meer over milieu & circulariteit in onze sector

Neem contact met Peter Koppert

 

Vond je dit artikel interessant? Zoek meer artikelen op de volgende tags: